Filmstudion: Pensionat Paradiset + författarbesök

local_offer
Film | Föreläsning | HBTQI | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Thor Modén pekar med käpp mot några människor som sitter vid ett bord.
Mer information
Datum: 9 mar
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

En hyllningskväll till Julia Cæsar. Filmen introduceras av Anna-Maria Blomgren och Roger Blomgren, författarna till den nya biografin Julia Cæsar – Karriär på ilsket humör.

Från att ursprungligen ha bespottats av kritikerna betraktas Pensionat Paradiset i dag som kronjuvelen i den svenska komediskatten. Sprängfylld med odödliga repliker och galna skämt, härligt frossande i skärgårdsmiljöer och smörgåsbord samt förstås Thor Modéens obetalbara sånginsats med En äkta mexikanare och det tidigare censurklippta papegojskämtet så är detta en film att se om och om igen. För gammal som ung. Regi: Weyler Hildebrand - Sverige, 1937 - 77 min + introduktion - barntillåten

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Pensionat%20Paradiset%20%2B%20f%C3%B6rfattarbes%C3%B6k&event.desc=En%20hyllningskv%C3%A4ll%20till%20Julia%20C%C3%A6sar.%20Filmen%20introduceras%20av%20Anna-Maria%20Blomgren%20och%20Roger%20Blomgren%2C%20f%C3%B6rfattarna%20till%20den%20nya%20biografin%20Julia%20C%C3%A6sar%20%E2%80%93%20Karri%C3%A4r%20p%C3%A5%20ilsket%20hum%C3%B6r.&event.text=Fr%C3%A5n%20att%20ursprungligen%20ha%20bespottats%20av%20kritikerna%20betraktas%20Pensionat%20Paradiset%20i%20dag%20som%20kronjuvelen%20i%20den%20svenska%20komediskatten.%20Spr%C3%A4ngfylld%20med%20od%C3%B6dliga%20repliker%20och%20galna%20sk%C3%A4mt%2C%20h%C3%A4rligt%20frossande%20i%20sk%C3%A4rg%C3%A5rdsmilj%C3%B6er%20och%20sm%C3%B6rg%C3%A5sbord%20samt%20f%C3%B6rst%C3%A5s%20Thor%20Mod%C3%A9ens%20obetalbara%20s%C3%A5nginsats%20med%20En%20%C3%A4kta%20mexikanare%20och%20det%20tidigare%20censurklippta%20papegojsk%C3%A4mtet%20s%C3%A5%20%C3%A4r%20detta%20en%20film%20att%20se%20om%20och%20om%20igen.%20F%C3%B6r%20gammal%20som%20ung.%20%0D%0A%0D%0ARegi%3A%20Weyler%20Hildebrand%20-%20Sverige%2C%201937%20-%2077%20min%20%2B%20introduktion%20-%20barntill%C3%A5ten&event.categories=film%2Chbtqi&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=142995ed-50df-4c05-8811-97467f39fb10&event.imageAltText=Thor%20Mod%C3%A9n%20pekar%20med%20k%C3%A4pp%20mot%20n%C3%A5gra%20m%C3%A4nniskor%20som%20sitter%20vid%20ett%20bord.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)%0D%0A&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEraq2Tbc-s4&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f62fb3a&date.startDates=1678381200000&date.endDates=1678388400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f62fb45/1671188519620/eventimage.jpg