Filmstudion: Police story

local_offer
Film
Jackie Chan står skyddad bakom en vägg. Han har en laddad pistol i händerna.
Mer information
Datum: 3 nov
Tid: 18.00 – 20.10
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Förbered dig på högoktanig action och fantastiska stunttrick i en av Jackie Chans bästa filmer.

Efter att ha tillfångatagit drogkungen Chu Tao, blir kommissarie Chans (Jackie Chan) främsta uppgift att skydda Taos sekreterare som planerar att vittna mot sin chef. Men när Tao släpps mot borgen lyckas han få det att se ut som att Chan mördat en kollega, allt för att få honom undanröjd så Tao kan komma åt sin sekreterare. Nu är det upp till Chan att både rentvå sitt namn, och få Chu Tao tillbaka bakom galler.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid fösta besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Police%20story&event.desc=F%C3%B6rbered%20dig%20p%C3%A5%20h%C3%B6goktanig%20action%20och%20fantastiska%20stunttrick%20i%20en%20av%20Jackie%20Chans%20b%C3%A4sta%20filmer.&event.text=Efter%20att%20ha%20tillf%C3%A5ngatagit%20drogkungen%20Chu%20Tao%2C%20blir%20kommissarie%20Chans%20(Jackie%20Chan)%20fr%C3%A4msta%20uppgift%20att%20skydda%20Taos%20sekreterare%20som%20planerar%20att%20vittna%20mot%20sin%20chef.%20Men%20n%C3%A4r%20Tao%20sl%C3%A4pps%20mot%20borgen%20lyckas%20han%20f%C3%A5%20det%20att%20se%20ut%20som%20att%20Chan%20m%C3%B6rdat%20en%20kollega%2C%20allt%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%A5%20honom%20undanr%C3%B6jd%20s%C3%A5%20Tao%20kan%20komma%20%C3%A5t%20sin%20sekreterare.%20Nu%20%C3%A4r%20det%20upp%20till%20Chan%20att%20b%C3%A5de%20rentv%C3%A5%20sitt%20namn%2C%20och%20f%C3%A5%20Chu%20Tao%20tillbaka%20bakom%20galler.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=27309e5e-4942-49a5-8337-e6a9b9f75bcc&event.imageAltText=Jackie%20Chan%20st%C3%A5r%20skyddad%20bakom%20en%20v%C3%A4gg.%20Han%20har%20en%20laddad%20pistol%20i%20h%C3%A4nderna.&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6sta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEpXMJ3wo0kI&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b69af5&date.startDates=1667494800000&date.endDates=1667502600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b69b00/1656582929273/eventimage.jpg