Filmstudion: Promising young woman

local_offer
Film
Carey Mulligan som Cassie. Iklädd sjuksköterskedräkt i latex, regnbågsfärgat hår och en spruta i handen.
Mer information
Datum: 24 nov
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

En enastående studie av hur en enda händelse kan förändra allt. Emerald Fennells regidebut är lekfull men skoningslös, en imponerande tour de force som saknar motstycke.

Vad hände med Cassie egentligen? Den lovande unga kvinnan med toppbetyg som studerade till läkare, men som nu festar varje kväll, arbetar som servitris och bor hemma hos sina föräldrar? Detta är frågan som alla i Cassies närhet ställer sig. Men vad de inte vet är att Cassie lever ett hemligt dubbelliv om nätterna, där hennes hårda festande inte alls är lika planlöst som det verkar...

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Promising%20young%20woman&event.desc=En%20enast%C3%A5ende%20studie%20av%20hur%20en%20enda%20h%C3%A4ndelse%20kan%20f%C3%B6r%C3%A4ndra%20allt.%20Emerald%20Fennells%20regidebut%20%C3%A4r%20lekfull%20men%20skoningsl%C3%B6s%2C%20en%20imponerande%20tour%20de%20force%20som%20saknar%20motstycke.&event.text=Vad%20h%C3%A4nde%20med%20Cassie%20egentligen%3F%20Den%20lovande%20unga%20kvinnan%20med%20toppbetyg%20som%20studerade%20till%20l%C3%A4kare%2C%20men%20som%20nu%20festar%20varje%20kv%C3%A4ll%2C%20arbetar%20som%20servitris%20och%20bor%20hemma%20hos%20sina%20f%C3%B6r%C3%A4ldrar%3F%20Detta%20%C3%A4r%20fr%C3%A5gan%20som%20alla%20i%20Cassies%20n%C3%A4rhet%20st%C3%A4ller%20sig.%20Men%20vad%20de%20inte%20vet%20%C3%A4r%20att%20Cassie%20lever%20ett%20hemligt%20dubbelliv%20om%20n%C3%A4tterna%2C%20d%C3%A4r%20hennes%20h%C3%A5rda%20festande%20inte%20alls%20%C3%A4r%20lika%20planl%C3%B6st%20som%20det%20verkar...%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=b19ccf7c-c2f5-434f-b163-601d97c32f0b&event.imageAltText=Carey%20Mulligan%20som%20Cassie.%20Ikl%C3%A4dd%20sjuksk%C3%B6terskedr%C3%A4kt%20i%20latex%2C%20regnb%C3%A5gsf%C3%A4rgat%20h%C3%A5r%20och%20en%20spruta%20i%20handen.&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyZQpclS3tO4&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6b896&date.startDates=1669309200000&date.endDates=1669316400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6b8a1/1656584255965/eventimage.jpg