Filmstudion: The Lost Daughter

local_offer
Film
En medelålders kvinna i solglasögon och vit skjorta sitter på en strand.
Mer information
Datum: 29 sep
Tid: 18.00 – 20.10
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Maggie Gyllenhaals hyllade debutfilm med fantastiska Olivia Coleman i huvudrollen.

Ensam på en sommarsemester blir Leda (Olivia Colman) fascinerad av en ung mamma och hennes dotter. Hon betraktar dem på stranden och blir nervös av deras starka relation och deras skräniga och hotfulla familj, samtidigt som hon översköljs av minnen av rädsla och förvirring från den intensiva tiden när hennes egna barn var små. En impulsiv handling leder in Leda i sitt konstiga och olycksbådande sinne, där hon måste hantera konsekvenserna av de val hon gjorde som ung mamma.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20The%20Lost%20Daughter&event.desc=Maggie%20Gyllenhaals%20hyllade%20debutfilm%20med%20fantastiska%20Olivia%20Coleman%20i%20huvudrollen.&event.text=Ensam%20p%C3%A5%20en%20sommarsemester%20blir%20Leda%20(Olivia%20Colman)%20fascinerad%20av%20en%20ung%20mamma%20och%20hennes%20dotter.%20Hon%20betraktar%20dem%20p%C3%A5%20stranden%20och%20blir%20nerv%C3%B6s%20av%20deras%20starka%20relation%20och%20deras%20skr%C3%A4niga%20och%20hotfulla%20familj%2C%20samtidigt%20som%20hon%20%C3%B6versk%C3%B6ljs%20av%20minnen%20av%20r%C3%A4dsla%20och%20f%C3%B6rvirring%20fr%C3%A5n%20den%20intensiva%20tiden%20n%C3%A4r%20hennes%20egna%20barn%20var%20sm%C3%A5.%20En%20impulsiv%20handling%20leder%20in%20Leda%20i%20sitt%20konstiga%20och%20olycksb%C3%A5dande%20sinne%2C%20d%C3%A4r%20hon%20m%C3%A5ste%20hantera%20konsekvenserna%20av%20de%20val%20hon%20gjorde%20som%20ung%20mamma.%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=eb76ff8f-86ea-42ab-83b2-bc3207575c77&event.imageAltText=En%20medel%C3%A5lders%20kvinna%20i%20solglas%C3%B6gon%20och%20vit%20skjorta%20sitter%20p%C3%A5%20en%20strand.&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2RJh_pP37vk&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6707c&date.startDates=1664467200000&date.endDates=1664475000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a67087/1656502149912/eventimage.jpg