Filmstudion: The Lost King

local_offer
Film
Sally Hawkins sitter på en parkbänk och läser en bok. I bakgrunden syns ett skotskt slott.
Mer information
Datum: 30 mar
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Den sanna historien om en kvinna som tog sig an landets mest framstående historiker och tvingade dem att revidera sina slutsatser om en av de mest kontroversiella kungarna i Englands historia.

År 2012, efter att ha varit försvunnen i över 500 år, hittades kung Richard III kvarlevor under en parkering i Leicester. Sökandet leddes av Philippa Langley (här spelad av Sally Hawkins), en amatörhistoriker, vars ihärdiga forskning hade mötts av oförstående från hennes vänner och familj och minst sagt med skepsis av experter och akademiker. Regi: Stephen Frears - Storbritannien, 2022 - engelska, svensk text

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Biljett till enstaka film: 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid första besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20The%20Lost%20King&event.desc=Den%20sanna%20historien%20om%20en%20kvinna%20som%20tog%20sig%20an%20landets%20mest%20framst%C3%A5ende%20historiker%20och%20tvingade%20dem%20att%20revidera%20sina%20slutsatser%20om%20en%20av%20de%20mest%20kontroversiella%20kungarna%20i%20Englands%20historia.&event.text=%C3%85r%202012%2C%20efter%20att%20ha%20varit%20f%C3%B6rsvunnen%20i%20%C3%B6ver%20500%20%C3%A5r%2C%20hittades%20kung%20Richard%20III%20kvarlevor%20under%20en%20parkering%20i%20Leicester.%20S%C3%B6kandet%20leddes%20av%20%0D%0APhilippa%20Langley%20(h%C3%A4r%20spelad%20av%20Sally%20Hawkins)%2C%20en%20amat%C3%B6rhistoriker%2C%20vars%20ih%C3%A4rdiga%20forskning%20hade%20m%C3%B6tts%20av%20of%C3%B6rst%C3%A5ende%20fr%C3%A5n%20hennes%20v%C3%A4nner%20och%20familj%20och%20minst%20sagt%20med%20skepsis%20av%20experter%20och%20akademiker.%20%0D%0A%0D%0ARegi%3A%20Stephen%20Frears%20-%20Storbritannien%2C%202022%20-%20engelska%2C%20svensk%20text&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=282d1a80-1f31-4eb7-839a-af8782631d3f&event.imageAltText=Sally%20Hawkins%20sitter%20p%C3%A5%20en%20parkb%C3%A4nk%20och%20l%C3%A4ser%20en%20bok.%20I%20bakgrunden%20syns%20ett%20skotskt%20slott.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036-106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%20%0D%0A%0D%0ABiljett%20till%20enstaka%20film%3A%2080%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6rsta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBgv6KHeAFeY&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f63de4d&date.startDates=1680192000000&date.endDates=1680199200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f63de58/1671447904874/eventimage.jpg