Filmvisningar med Filmklubben Birka

local_offer
Film
Filmklubben Birka
Mer information
Datum: 19 dec
Tid: 18.00 – 21.00
Kostnad: 50 kr
Ålder: 18+
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Birkgårdens Folkets Hus och NBV
Telefon: 076-0288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Gå med i Filmklubben Birka för att ta del av våra filmklubbsvisningar.

Filmklubben Birka anordnar varje måndag en visning för filmklubbens medlemmar. Filmklubben väljer tillsammans nästa veckas film och formar själva innehållet. Möjlighet finns till att diskutera film, skapa film och djupdyka i filmens värld. Öppet för alla 18+.För att bli en del av Filmklubben Birka besök oss på måndagar kl. 18:00.

Biljettinformation

Medlemskap för Hösten 2022 kostar 50 kr och ger dig inträde till samtliga tillfällen 2022.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  21 nov
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  28 nov
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  5 dec
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  12 dec
  Tid:
  18.00 – 21.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmvisningar%20med%20Filmklubben%20Birka&event.desc=G%C3%A5%20med%20i%20Filmklubben%20Birka%20f%C3%B6r%20att%20ta%20del%20av%20v%C3%A5ra%20privata%20filmvisningar.%20&event.text=Filmklubben%20Birka%20anordnar%20varje%20m%C3%A5ndag%20en%20visning%20f%C3%B6r%20filmklubbens%20medlemmar.%20Filmklubben%20v%C3%A4ljer%20tillsammans%20n%C3%A4sta%20veckas%20film%20och%20formar%20sj%C3%A4lva%20inneh%C3%A5llet.%20M%C3%B6jlighet%20finns%20till%20att%20diskutera%20film%2C%20skapa%20film%20och%20djupdyka%20i%20filmens%20v%C3%A4rld.%20%C3%96ppet%20f%C3%B6r%20alla%2018%2B.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20att%20bli%20en%20del%20av%20Filmklubben%20Birka%20bes%C3%B6k%20oss%20p%C3%A5%20m%C3%A5ndagar%20kl.%2018%3A00.%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=%20554%2065%20&event.placeName=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&event.id=e3b92799-d0ea-4a30-be7c-6cd98af8f245&event.imageAltText=Filmklubben%20Birka&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Birkg%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%20och%20NBV&organizer.tel=0760-288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=0760-288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=Medlemskap%20f%C3%B6r%20H%C3%B6sten%202022%20kostar%2050%20kr%20och%20ger%20dig%20intr%C3%A4de%20till%20samtliga%20tillf%C3%A4llen%202022.%20&ticket.price=50&accessibilities=hiss,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2cfca,5.274aae2018432944d2e2cfd7,5.274aae2018432944d2e2cfe4,5.274aae2018432944d2e2cff1,5.274aae2018432944d2e2cffe&date.startDates=1669050000000,1669654800000,1670259600000,1670864400000,1671469200000&date.endDates=1669060800000,1669665600000,1670270400000,1670875200000,1671480000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e2d009/1668096120479/eventimage.png