FlashbackFriday: La Jetée + musik:Benny Gustavsson

local_offer
Film | Musik
Närbild på en kvinnas ansikte. Det blåser i hennes hår.
Mer information
Datum: 10 mar
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Välkommen till en dystopisk afton i science fiction-filmens tecken med nykomponerad musik av och med Benny Gustavsson.

Med dunkla och stämningsfulla filmiska ljudlandskap som uppbackas av karg atmosfärisk ljuddesign kommer kortfilmen La Jétee ramas in med inspiration ifrån filmens visuella och mörka soundtrack. Om filmen: Efter Tredje världskrigets slut är jordens yta förstörd av radioaktivitet. I ett underjordiskt forskningskomplex hålls vår protagonist fånge, och därifrån skickas han ut på suggestiva, poetiska tidsresor. Chris Markers La Jetée ligger till grund för Terry Gilliams succéfilm De 12 apornas armé.

Biljettinformation

Fri entré!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=FlashbackFriday%3A%20La%20Jet%C3%A9e%20%2B%20musik%3ABenny%20Gustavsson&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20en%20dystopisk%20afton%20i%20science%20fiction-filmens%20tecken%20med%20nykomponerad%20musik%20av%20och%20med%20Benny%20Gustavsson.&event.text=Med%20dunkla%20och%20st%C3%A4mningsfulla%20filmiska%20ljudlandskap%20som%20uppbackas%20av%20karg%20atmosf%C3%A4risk%20ljuddesign%20kommer%20kortfilmen%20La%20J%C3%A9tee%20ramas%20in%20med%20inspiration%20ifr%C3%A5n%20filmens%20visuella%20och%20m%C3%B6rka%20soundtrack.%0D%0A%0D%0AOm%20filmen%3A%20Efter%20Tredje%20v%C3%A4rldskrigets%20slut%20%C3%A4r%20jordens%20yta%20f%C3%B6rst%C3%B6rd%20av%20radioaktivitet.%20I%20ett%20underjordiskt%20forskningskomplex%20h%C3%A5lls%20v%C3%A5r%20protagonist%20f%C3%A5nge%2C%20och%20d%C3%A4rifr%C3%A5n%20skickas%20han%20ut%20p%C3%A5%20suggestiva%2C%20poetiska%20tidsresor.%20Chris%20Markers%20La%20Jet%C3%A9e%20ligger%20till%20grund%20f%C3%B6r%20Terry%20Gilliams%20succ%C3%A9film%20De%2012%20apornas%20arm%C3%A9.&event.categories=film%2Cmusik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=3825334e-2121-4689-a6d3-d876100bd16a&event.imageAltText=N%C3%A4rbild%20p%C3%A5%20en%20kvinnas%20ansikte.%20Det%20bl%C3%A5ser%20i%20hennes%20h%C3%A5r.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036-105000&organizer.email=kultur%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9!&ticket.price=0&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f63e868&date.startDates=1678467600000&date.endDates=1678471200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f63e873/1671459056598/eventimage.jpg