Floravandring för nybörjare och andra floravänner

local_offer
Guidning | Natur
Oset i Huskvarna
Mer information
Datum: 16 aug
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Badplatsen vid Oset i Huskvarna
Adress:
Lone Möller
Telefon: 070-3459002
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Förmiddagsvandring tisdag 16 augusti vid Oset i Huskvarna med Vätterstranden och Huskvarnaån.

Välkommen att delta i en vandring vid Oset, utmed Vätterstranden och Huskvarnaån. Vi hoppas finna många växter som trivs i denna miljö. Vi får se växter som blommar sent men också växter som blommat över och har intressanta fröställningar. Samling 10.00 på parkeringen vid badplatsen. Medtag gärna lupp.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Floravandring%20f%C3%B6r%20nyb%C3%B6rjare%20och%20andra%20florav%C3%A4nner.&event.desc=F%C3%B6rmiddagsvandring%20tisdag%2016%20augusti%20vid%20Oset%20i%20Huskvarna%20med%20V%C3%A4tterstranden%20och%20Huskvarna%C3%A5n.%20%20&event.text=V%C3%A4lkommen%20att%20delta%20i%20en%20vandring%20vid%20Oset%2C%20utmed%20V%C3%A4tterstranden%20och%20Huskvarna%C3%A5n.%20Vi%20hoppas%20finna%20m%C3%A5nga%20v%C3%A4xter%20som%20trivs%20i%20denna%20milj%C3%B6.%20Vi%20f%C3%A5r%20se%20v%C3%A4xter%20som%20blommar%20sent%20men%20ocks%C3%A5%20v%C3%A4xter%20som%20blommat%20%C3%B6ver%20och%20har%20intressanta%20fr%C3%B6st%C3%A4llningar.%20%0D%0ASamling%2010.00%20p%C3%A5%20parkeringen%20vid%20badplatsen.%20Medtag%20g%C3%A4rna%20lupp.&event.categories=guidning%2Cnatur&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=Badplatsen%20vid%20Oset%20i%20Huskvarna&event.id=2837d2bd-8cc5-4dba-8496-678de4638fdf&event.imageAltText=Oset%20i%20Huskvarna&event.activity=&organizer.name=Lone%20M%C3%B6ller&organizer.tel=070-345%2090%2002&organizer.email=lonepacuba%40hotmail.com&organizer.link=&applier.name=Britta%20F%C3%A4rdig%20Bergstr%C3%B6m&applier.tel=070-6928615&applier.email=britta.fg%40telia.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=huskvarna&smLink1Name=Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hemsida&smLink2Name=Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Facebooksida&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20-%20Oset%20i%20Huskvarna&smLink1Address=http%3A%2F%2Fwww.botaniska-jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1917766861811931&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Ffriluftslivnaturochparker%2Fbadplatserfriluftsbad%2Foset.4.1b19872617273fd9c48111a3.html&id=5.3e0e1d2f18249c092ff307f3&date.startDates=1660636800000&date.endDates=1660644000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff307fe/1659956540924/eventimage.jpg