Floravandring i Strömsberg

Botanik

Tisdagsexkursion på dagtid som vänder sig till alla som är botaniskt intresserade oavsett tidigare vana.

Vi går en botanisk promenad i Strömsberg och tillsammans klurar vi ut vilka arter vi träffar på. Floravandringen tar cirka två timmar. Vi gör en vandring där vi möter blommorna och tar ingen fikapaus. Samling vid norra P-platsen för en promenad. Vid den här tiden har troligen många växter kommit upp. För mer information se vår hemsida www.botaniska-jonkoping.se.

Mer information
Datum: 23 maj
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Naturreservatet Strömsberg, Ljungarum
Adress: Strömsbergs gård, 553 08 Ljungarum
Botaniska sällskapet
Telefon: 070-3459002
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Floravandring%20i%20Str%C3%B6msberg&event.desc=Tisdagsexkursion%20p%C3%A5%20dagtid%20som%20v%C3%A4nder%20sig%20till%20alla%20som%20%C3%A4r%20botaniskt%20intresserade%20oavsett%20tidigare%20vana.%20&event.text=Vi%20g%C3%A5r%20en%20botanisk%20promenad%20i%20Str%C3%B6msberg%20och%20tillsammans%20klurar%20vi%20ut%20vilka%20arter%20vi%20tr%C3%A4ffar%20p%C3%A5.%20Floravandringen%20tar%20cirka%20tv%C3%A5%20timmar.%20Vi%20g%C3%B6r%20en%20vandring%20d%C3%A4r%20vi%20m%C3%B6ter%20blommorna%20och%20tar%20ingen%20fikapaus.%20Samling%20vid%20norra%20P-platsen%20f%C3%B6r%20en%20promenad.%20Vid%20den%20h%C3%A4r%20tiden%20har%20troligen%20m%C3%A5nga%20v%C3%A4xter%20kommit%20upp.%20F%C3%B6r%20mer%20information%20se%20v%C3%A5r%20hemsida%20www.botaniska-jonkoping.se.&event.categories=guidning%2Cnatur%2Coutdoor&event.city=Ljungarum&event.street=Str%C3%B6msbergs%20g%C3%A5rd&event.postNumber=55308&event.placeName=Naturreservatet%20Str%C3%B6msberg&event.id=c1cd89a1-1eb9-408b-872f-f32015b2aef1&event.imageAltText=Botanik&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=Botaniska%20s%C3%A4llskapet&organizer.tel=070-345%2090%2002&organizer.email=lonepacuba%40hotmail.com&organizer.link=&applier.name=Lone%20M%C3%B6ller&applier.tel=070-345%2090%2002&applier.email=lonepacuba%40hotmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Botaniska%20s%C3%A4llskapet&smLink2Name=FB%20Botaniska%20s%C3%A4llskapet&smLink3Name=&smLink1Address=http%3A%2F%2Fwww.botaniska-jonkoping.se%2Findex.htm&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1917766861811931%2F%3Flocale%3Dsv_SE&smLink3Address=&id=5.f9295e918679aef05d2b70a&date.startDates=1684828800000&date.endDates=1684836000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.f9295e918679aef05d2b715/1677865540197/eventimage.jpg