Floravandring längs Dunkehallaån

local_offer
Guidning | Natur
Dunkehallaravinen
Mer information
Datum: 13 sep
Tid: 10.00 – 11.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Dunkehallaravinen, Jönköping
Adress: Dunkehallaravinen Jönköping
Botaniska Sällskapet i Jönköping
Telefon: 070-3459002
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Sensommarfloran i Dunkehallaravinen, floravandring för nybörjare och andra floravänner.

Vi besöker åter Dunkehallaravinen, denna gång för att titta på sensommarfloran. Du som var med i våras kommer att upptäcka att floran ser helt annorlunda ut nu i september. Vattenväxterna har vuxit till sig och vårfloran har vissnat ner, kanske inte helt för vi kommer att passera en skog av pestskråpens blad där vi kan känna oss som lilleputtar. Vandringen beräknas till ca en och en halv timme. Terrängen omfattar både backar och trappor. Samling vid Circle K-macken vid Kortebovägen.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Floravandring%20l%C3%A4ngs%20Dunkehalla%C3%A5n&event.desc=Sensommarfloran%20i%20Dunkehallaravinen%2C%20floravandring%20f%C3%B6r%20nyb%C3%B6rjare%20och%20andra%20florav%C3%A4nner.&event.text=Vi%20bes%C3%B6ker%20%C3%A5ter%20Dunkehallaravinen%2C%20denna%20g%C3%A5ng%20f%C3%B6r%20att%20titta%20p%C3%A5%20sensommarfloran.%20Du%20som%20var%20med%20i%20v%C3%A5ras%20kommer%20att%20uppt%C3%A4cka%20att%20floran%20ser%20helt%20annorlunda%20ut%20nu%20i%20september.%20Vattenv%C3%A4xterna%20har%20vuxit%20till%20sig%20och%20v%C3%A5rfloran%20har%20vissnat%20ner%2C%20kanske%20inte%20helt%20f%C3%B6r%20vi%20kommer%20att%20passera%20en%20skog%20av%20pestskr%C3%A5pens%20blad%20d%C3%A4r%20vi%20kan%20k%C3%A4nna%20oss%20som%20lilleputtar.%20%20Vandringen%20ber%C3%A4knas%20till%20ca%20en%20och%20en%20halv%20timme.%20Terr%C3%A4ngen%20omfattar%20b%C3%A5de%20backar%20och%20trappor.%20Samling%20vid%20Circle%20K-macken%20vid%20Kortebov%C3%A4gen.%20&event.categories=natur%2Cguidning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dunkehallaravinen&event.postNumber=&event.placeName=Dunkehallaravinen&event.id=31d3a2ab-f86f-42a7-a852-0ddfd251cc27&event.imageAltText=Dunkehallaravinen&event.activity=&organizer.name=Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=%2B46703459002&organizer.email=lonepacuba%40hotmail.com&organizer.link=&applier.name=Lone%20M%C3%B6ller&applier.tel=%2B46703459002&applier.email=lonepacuba%40hotmail.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.5c53eef51824c00944f7d440&date.startDates=1663056000000&date.endDates=1663061400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.5c53eef51824c00944f7d44b/1661322050438/eventimage.jpg