Flyg! sa Alfons Åberg

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Film
Alfons flyger
Mer information
Datum: 15 jan
Tid: 15.00 – 15.40
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 34 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-195669
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Knattefilm på Folkets Bio!

Tre historier om Alfons Åberg, där hans pappa har stor del. Alfons vill gärna vara som pappa, vuxen och allvarsam. Men så glömmer Alfons sig och börjar leka istället. Pappan får vara med och möter utmaningar som att vara en bra pappa, ordna födelsedagskalas, våga leka flyglekar och mer. Avsnitten heter: 1. Flyg! sa Alfons Åberg 2. Hurra för pappa Åberg 3. Skratta lagom sa pappa Åberg.

Biljettinformation

Köp biljett via vår hemsida eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Flyg!%20sa%20Alfons%20%C3%85berg&event.desc=Knattefilm%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio!&event.text=Tre%20historier%20om%20Alfons%20%C3%85berg%2C%20d%C3%A4r%20hans%20pappa%20har%20stor%20del.%20Alfons%20vill%20g%C3%A4rna%20vara%20som%20pappa%2C%20vuxen%20och%20allvarsam.%20Men%20s%C3%A5%20gl%C3%B6mmer%20Alfons%20sig%20och%20b%C3%B6rjar%20leka%20ist%C3%A4llet.%20Pappan%20f%C3%A5r%20vara%20med%20och%20m%C3%B6ter%20utmaningar%20som%20att%20vara%20en%20bra%20pappa%2C%20ordna%20f%C3%B6delsedagskalas%2C%20v%C3%A5ga%20leka%20flyglekar%20och%20mer.%20Avsnitten%20heter%3A%201.%20Flyg!%20sa%20Alfons%20%C3%85berg%202.%20Hurra%20f%C3%B6r%20pappa%20%C3%85berg%203.%20Skratta%20lagom%20sa%20pappa%20%C3%85berg.&event.categories=barnaktiviteter%2Cfilm%2Cfamilj&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55334&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=e10627f4-24a4-4472-80e7-53922ce83b43&event.imageAltText=Alfons%20flyger&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-195669&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20via%20v%C3%A5r%20hemsida%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F592&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se&smLink3Address=&id=5.374329081859b0c25747735&date.startDates=1673791200000&date.endDates=1673793600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.374329081859b0c25747740/1673476543702/eventimage.jpg