Följ med Ung Fritid och bowla gratis en timme på höstlovet!

local_offer
Hälsa | Sport | Öppen fritidsverksamhet
Bowlingkäglor som blir träffade av bowlingklot
Mer information
Datum: 31 okt
Tid: 17.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Bowling City, Jönköping
Adress: Gjuterigatan 8, 553 18 Jönköping
Ung Fritid, Jönköpings Kommun
Telefon: 036-106933
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Följ med Ung Fritid och spela Bowling på Höstlovet. Aktiviteten vänder sig till dig som går på högstadiet och är upp till 25 år.

Häng med oss och bowla måndagen på lovet. Men boka din plats så fort du kan för vi har bara 20 platser. Inga förkunskaper krävs. Du är lika välkommen om du är en van spelare eller om det är första gången du spelar. Hoppas vi ses!

Biljettinformation

Ring och boka din plats till: 036-106933 (säkrast mellan 13.00-17.00) Sista anmälningsdag: 24 oktober.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Bowling&event.desc=F%C3%B6lj%20med%20Ung%20Fritid%20och%20spela%20Bowling%20p%C3%A5%20H%C3%B6stlovet.%20Aktiviteten%20v%C3%A4nder%20sig%20till%20dig%20som%20g%C3%A5r%20p%C3%A5%20h%C3%B6gstadiet%20upp%20till%2025%20%C3%A5r.&event.text=Hej%2C%20v%C3%A4lkommen%20att%20f%C3%B6lja%20med%20oss%20och%20bowla%20m%C3%A5ndagen%20p%C3%A5%20lovet.%20Men%20boka%20din%20plats%20s%C3%A5%20fort%20du%20kan%20f%C3%B6r%20vi%20har%20endast%2020%20platser.%0D%0AInga%20f%C3%B6rkunskaper%20kr%C3%A4vs.%20Du%20%C3%A4r%20lika%20v%C3%A4lkommen%20om%20du%20%C3%A4r%20en%20van%20spelare%20eller%20om%20det%20%C3%A4r%20f%C3%B6rsta%20g%C3%A5ngen%20du%20spelar.%20%0D%0AHoppas%20vi%20ses%2C%20h%C3%A4lsningar%20Anna%2C%20Malin%20och%20Emmi.&event.categories=h%C3%A4lsa%2Csport%2C%C3%B6ppen-fritidsverksamhet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%208&event.postNumber=55318&event.placeName=Bowling%20City&event.id=6fd6bc62-0fbb-43f2-8825-c50efc038d2a&event.imageAltText=Bowlingk%C3%A4glor%20som%20blir%20tr%C3%A4ffade%20av%20bowlingklot&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=Nej&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Ung%20Fritid%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Kommun&organizer.tel=036-106933&organizer.email=anna.mortsell-stenvall%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Anna%20M%C3%B6rtsell%20Stenvall&applier.tel=036-106933&applier.email=anna.mortsell-stenvall%40jonkoping.se&ticket.desc=Ring%20och%20boka%20din%20plats%20till%3A%20036-106933%20(s%C3%A4krast%20mellan%2013.00-17.00)%20Sista%20anm%C3%A4lningsdag%3A%2024%20oktober.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c324a172&date.startDates=1667232000000&date.endDates=1667235600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c324a17e/1666188560797/eventimage.jpg