Fördom & Stolthet - en queer filmhistoria

local_offer
Festival | Film
Två personer kysser varandra på gatan
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 16.00 – 18.00
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Regi: Eva Beling | Sverige | 2022 | dokumentär | 100 min | Från 15 år | dokumentär | svenska, engelska | svensk text

Fördom & Stolthet – en queer filmhistoria är en svindlande resa genom den svenska filmhistorien sett ur queerperspektiv. Du får se filmer som har tinats upp från Filmarkivets frys och förundras över skildringarna av flatorna, bögarna och transpersonerna under mer än 100 år. Genom filmen får HBTQI-personer äntligen en rättmätig plats i filmhistorien. Filminstitutets Clara Gustavsson inleder visningen och berättar om sitt arbete med att tillgängliggöra det svenska filmarvet.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rdom%20%26%20Stolthet%20-%20en%20queer%20filmhistoria&event.desc=Regi%3A%20Eva%20Beling%20%7C%20Sverige%20%7C%202022%20%7C%20dokument%C3%A4r%20%7C%20100%20min%20%7C%0D%0AFr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20dokument%C3%A4r%20%7C%20svenska%2C%20engelska%20%7C%20svensk%20text&event.text=F%C3%B6rdom%20%26%20Stolthet%20%E2%80%93%20en%20queer%20filmhistoria%20%C3%A4r%20en%20svindlande%20resa%20genom%20den%20svenska%20filmhistorien%20sett%20ur%20queerperspektiv.%20Du%20f%C3%A5r%20se%20filmer%20som%20har%20tinats%20upp%20fr%C3%A5n%20Filmarkivets%20frys%20och%20f%C3%B6rundras%20%C3%B6ver%20skildringarna%20av%20flatorna%2C%20b%C3%B6garna%20och%20transpersonerna%20under%20mer%20%C3%A4n%20100%20%C3%A5r.%20Genom%20filmen%20f%C3%A5r%20HBTQI-personer%20%C3%A4ntligen%20en%20r%C3%A4ttm%C3%A4tig%20plats%20i%20filmhistorien.%20Filminstitutets%20Clara%20Gustavsson%20inleder%20visningen%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20sitt%20arbete%20med%20att%20tillg%C3%A4ngligg%C3%B6ra%20det%20svenska%20filmarvet.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=b8b28a08-10f5-4c2e-af51-0198c6aec4f0&event.imageAltText=Tv%C3%A5%20personer%20kysser%20varandra%20p%C3%A5%20gatan&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fb9kPZmZGThY&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e8da99&date.startDates=1665756000000&date.endDates=1665763200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8daa4/1662716691207/eventimage.jpg