Förebygg suicid - våga hjälpa någon som mår dåligt

local_offer
Föreläsning
En brygga vid en stilla sjö på kvällen.
Mer information
Datum: 7 sep
Tid: 12.30 – 12.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats:
Adress:
Räddningstjänsten Jönköpings kommun
Telefon: 036-107011
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Räddningstjänsten erbjuder gratis digital lunchföreläsning kring psykisk hälsa.

Under föreläsningen får ni en inblick i ämnet suicidprevention, hur du som kollega, chef eller vän kan se signaler samt våga hjälpa någon som mår dåligt. Föreläsningen hålls i Teams och länk skickas ut i ett separat mejl efter anmälan (kommer inte direkt).

Biljettinformation

Länk skickas ut efter anmälan. Se till att du skriver in rätt e-postadress.

Fler tillfällen:
  • Datum:
    5 sep
    Tid:
    12.00 – 12.30
    Plats:

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rebygg%20suicid%20-%20v%C3%A5ga%20hj%C3%A4lpa%20n%C3%A5gon%20som%20m%C3%A5r%20d%C3%A5ligt&event.desc=R%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten%20erbjuder%20gratis%20digital%20lunchf%C3%B6rel%C3%A4sning%20kring%20psykisk%20h%C3%A4lsa.&event.text=Under%20f%C3%B6rel%C3%A4sningen%20f%C3%A5r%20ni%20en%20inblick%20i%20%C3%A4mnet%20suicidprevention%2C%20hur%20du%20som%20kollega%2C%20chef%20eller%20v%C3%A4n%20kan%20se%20signaler%20samt%20v%C3%A5ga%20hj%C3%A4lpa%20n%C3%A5gon%20som%20m%C3%A5r%20d%C3%A5ligt.%20F%C3%B6rel%C3%A4sningen%20h%C3%A5lls%20i%20Teams%20och%20l%C3%A4nk%20skickas%20ut%20i%20ett%20separat%20mejl%20efter%20anm%C3%A4lan%20(kommer%20inte%20direkt).&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=21eea0ed-7c79-4e7a-846c-1f10f70ded75&event.imageAltText=En%20brygga%20vid%20en%20stilla%20sj%C3%B6%20p%C3%A5%20kv%C3%A4llen.&event.activity=&organizer.name=R%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-107011&organizer.email=jackline.eden%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sofia%20Merkert&applier.tel=036-105664&applier.email=sofia.merkert%40jonkoping.se&ticket.desc=L%C3%A4nk%20skickas%20ut%20efter%20anm%C3%A4lan.%20Se%20till%20att%20du%20skriver%20in%20r%C3%A4tt%20e-postadress.&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%205%20september&smLink2Name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%207%20september&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2F4.3e0e1d2f18249c092ff7ba74.html&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2F4.34ed24aa179c687f0e338afe.html&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff7bb06,5.3e0e1d2f18249c092ff7bb15&date.startDates=1662372000000,1662546600000&date.endDates=1662373800000,1662551602845&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff7bb20/1661256685605/eventimage.jpg