Föreläsning: Ägande i nöd och lust?

local_offer
Föreläsning
Anna Nordén
Mer information
Datum: 22 sep
Tid: 07.50 – 07.50
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation., jönköping
Adress: Gjuterigatan 5 jönköping
Jönköping University
Telefon: 036-101377
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Välkommen på föreläsningen Ägande i nöd och lust? En kartläggning av ägande i våra kärleksrelationer av Anna Nordén, lektor i nationalekonomi, Jönköping International Business School vid JU.

Män äger idag drygt dubbelt så mycket som kvinnor i Sverige. Skilsmässor ökar könsskillnaderna avseende fastighetsägande mellan de tidigare makarna med 350 %. Under denna föreläsning kommer vi prata om könsskillnader av ägande i Sverige med fokus på hur ägandet av fastigheter förändras i samband med att äktenskap ingås eller avslutas. Vi kommer också prata om vad könsskillnaden i ägande kan bero på.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20f%C3%B6rel%C3%A4sningen%20%C3%84gande%20i%20n%C3%B6d%20och%20lust%3F%20En%20kartl%C3%A4ggning%20av%20%C3%A4gande%20i%20v%C3%A5ra%20k%C3%A4rleksrelationer%20av%20Anna%20Nord%C3%A9n%2C%20lektor%20i%20nationalekonomi%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20International%20Business%20School%20vid%20JU.&event.text=M%C3%A4n%20%C3%A4ger%20idag%20drygt%20dubbelt%20s%C3%A5%20mycket%20som%20kvinnor%20i%20Sverige.%20Skilsm%C3%A4ssor%20%C3%B6kar%20k%C3%B6nsskillnaderna%20avseende%20fastighets%C3%A4gande%20mellan%20de%20tidigare%20makarna%20med%20350%20%25.%20Under%20denna%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20kommer%20vi%20prata%20om%20k%C3%B6nsskillnader%20av%20%C3%A4gande%20i%20Sverige%20med%20fokus%20p%C3%A5%20hur%20%C3%A4gandet%20av%20fastigheter%20f%C3%B6r%C3%A4ndras%20i%20samband%20med%20att%20%C3%A4ktenskap%20ing%C3%A5s%20eller%20avslutas.%20Vi%20kommer%20ocks%C3%A5%20prata%20om%20vad%20k%C3%B6nsskillnaden%20i%20%C3%A4gande%20kan%20bero%20p%C3%A5.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=j%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=&event.placeName=sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.id=bbe9ceeb-f2ca-4dc6-9be7-d6dcd715b61b&event.imageAltText=Anna%20Nord%C3%A9n&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-101377&organizer.email=offentliga%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fju.se%2Fsamarbeta%2Fevent-och-konferenser%2Fevent%2Foffentliga-forelasningar.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e83ed5f&date.startDates=1663825812761&date.endDates=1663825815625&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e83ed6a/1663566869454/eventimage.jpg