Föreläsning: Hultsfredsfestivalen – punk och entreprenörskap

local_offer
Föreläsning
Mats Trondman, professor i kultursociologi, Linnéuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan
Mer information
Datum: 15 dec
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation., Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Jönköping University
Telefon: 036-101377
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Hultsfredsfestivalen– punk och entreprenörskapMats Trondman, professor i kultursociologi, Linnéuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan. Föreläsningen ingår i serien: Offentliga föreläsningar på Jönköping University

Nio av tio svenskar minns Hultsfredsfestivalen och flera hundra tusen var där. Hur blev den till och utvecklades? Varför föll den? Vilken betydelse hade musiken och festivalen? Och, inte minst, hur blev de kulturella entreprenörer till som skapade festivalen? Samt varför är de så motvilliga till att kalla sig just entreprenörer?

Biljettinformation

Gratis

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=Hultsfredsfestivalen%E2%80%93%20punk%20och%20entrepren%C3%B6rskap%0D%0A%0D%0AMats%20Trondman%2C%20professor%20i%20kultursociologi%2C%20Linn%C3%A9universitetet%20och%20Kungliga%20Musikh%C3%B6gskolan&event.text=Nio%20av%20tio%20svenskar%20minns%20Hultsfredsfestivalen%20och%20flera%20hundra%20tusen%20var%20d%C3%A4r.%20Hur%20blev%20den%20till%20och%20utvecklades%3F%20Varf%C3%B6r%20f%C3%B6ll%20den%3F%20Vilken%20betydelse%20hade%20musiken%20och%20festivalen%3F%20Och%2C%20inte%20minst%2C%20hur%20blev%20de%20kulturella%20entrepren%C3%B6rer%20till%20som%20skapade%20festivalen%3F%20Samt%20varf%C3%B6r%20%C3%A4r%20de%20s%C3%A5%20motvilliga%20till%20att%20kalla%20sig%20just%20entrepren%C3%B6rer%3F&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.&event.id=67d994cb-a529-489b-b023-7919a8077f60&event.imageAltText=Mats%20Trondman%2C%20professor%20i%20kultursociologi%2C%20Linn%C3%A9universitetet%20och%20Kungliga%20Musikh%C3%B6gskolan&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-101377&organizer.email=offentliga%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=Gratis&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.ju.se%2Foffentliga&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a1a1d0&date.startDates=1671125400000&date.endDates=1671129000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a1a1db/1670826942508/eventimage.jpg