Föreläsning med Jörgen Gustavsson

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Övrigt
Vägval
Mer information
Datum: 4 nov
Tid: 18.00 – 20.00
Kostnad: 200 kr
Ålder: 18+
Plats: Jönköpings litteraturhus, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping
Jönköpings litteraturhus
Telefon: 072-2098166
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Jörgen Gustavsson, känd från Det Okända, besöker Jönköpings litteraturhus

Jörgen startade sin karriär 2001 som medium i TV programmet Förnimmelse av mord. Därefter har han arbetat med program som Akademien för det okända och Det Okända. Jörgen föreläser regelbundet i hela Sverige. I sina föreläsningar ger han en glimt av hur det kan vara på ”andra sidan” genom demonstrationer/seanser. Föreläsningarna slutar med en stund av frågor och funderingar. Han har nyligen släppt boken En förnimmelse av det okända.

Biljettinformation

Inträdet är kostnadsfritt för medlemmar i Jönköpings litteraturhus. Bli medlem på plats: Vuxna 200:- Ungdomar, studerande och seniorer 50:-

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20J%C3%B6rgen%20Gustavsson&event.desc=J%C3%B6rgen%20Gustavsson%2C%20k%C3%A4nd%20fr%C3%A5n%20Det%20Ok%C3%A4nda%2C%20bes%C3%B6ker%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&event.text=J%C3%B6rgen%20startade%20sin%20karri%C3%A4r%202001%20som%20medium%20i%20TV%20programmet%20F%C3%B6rnimmelse%20av%20mord.%20D%C3%A4refter%20har%20han%20arbetat%20med%20program%20som%20Akademien%20f%C3%B6r%20det%20ok%C3%A4nda%20och%20Det%20Ok%C3%A4nda.%0D%0AJ%C3%B6rgen%20f%C3%B6rel%C3%A4ser%20regelbundet%20i%20hela%20Sverige.%20I%20sina%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20ger%20han%20en%20glimt%20av%20hur%20det%20kan%20vara%20p%C3%A5%20%E2%80%9Dandra%20sidan%E2%80%9D%20genom%20demonstrationer%2Fseanser.%20F%C3%B6rel%C3%A4sningarna%20slutar%20med%20en%20stund%20av%20fr%C3%A5gor%20och%20funderingar.%20Han%20har%20nyligen%20sl%C3%A4ppt%20boken%20En%20f%C3%B6rnimmelse%20av%20det%20ok%C3%A4nda.%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur%2C%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=553%2002&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&event.id=ff1d9787-8820-4428-b2e2-03b73e6a1988&event.imageAltText=V%C3%A4gval%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&organizer.tel=0722098166&organizer.email=info%40jonkopingslitteraturhus.se&organizer.link=&applier.name=Anne%20Appelblad&applier.tel=0722098166&applier.email=anne%40jonkopingslitteraturhus.se&ticket.desc=Intr%C3%A4det%20%C3%A4r%20kostnadsfritt%20f%C3%B6r%20medlemmar%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus.%20Bli%20medlem%20p%C3%A5%20plats%3A%20%0D%0AVuxna%20200%3A-%0D%0AUngdomar%2C%20studerande%20och%20seniorer%2050%3A-%20&ticket.price=200&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Hemsida%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.se%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e86fa81&date.startDates=1667581200000&date.endDates=1667588400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e86fa8c/1664451134915/eventimage.jpg