Föreläsning med Karim Hotek

local_offer
Föreläsning | Lovaktivitet | Öppen fritidsverksamhet
Från bankrånare till kirurg
Mer information
Datum: 17 aug
Tid: 17.45 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Kulturhuset, tändstickområdet, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 7, 553 18 Jönköping
Rörlig samverkansgrupp (RSG)
Telefon: 073-0853857
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning Rullstolsramp

Rörlig samverkansgrupp (RSG) bjuder in till en föreläsningskväll på kulturhuset.

Som ung var Karim Hoteks verklighet tuff. Utan förebilder inom studier eller yrkesliv gick han in och ur kriminalitet, fram till ett vägskäl som tvingade honom att ta ett beslut. Kom och lyssna på Karim och låt dig inspireras och motiveras till framgång.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20Karim%20Hotek&event.desc=RSG%20bjuder%20in%20till%20en%20f%C3%B6rel%C3%A4sningskv%C3%A4ll%20p%C3%A5%20kulturhuset.%0D%0A%0D%0A&event.text=Som%20ung%20var%20Karim%20Hoteks%20verklighet%20tuff.%20Utan%20f%C3%B6rebilder%20inom%20studier%20eller%20yrkesliv%20gick%20han%20in%20och%20ur%20kriminalitet%2C%20fram%20till%20ett%20v%C3%A4gsk%C3%A4l%20som%20tvingade%20honom%20att%20ta%20ett%20beslut.%20%0D%0AKom%20och%20lyssna%20p%C3%A5%20Karim%20och%20l%C3%A5t%20dig%20inspireras%20och%20motiveras%20till%20framg%C3%A5ng.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clovaktivitet%2C%C3%B6ppen-fritidsverksamhet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%207&event.postNumber=553%2018&event.placeName=Kulturhuset%2C%20t%C3%A4ndstickomr%C3%A5det&event.id=10fb36c8-2532-46a2-a983-69ca75664d12&event.imageAltText=Fr%C3%A5n%20bankr%C3%A5nare%20till%20kirurg&event.activity=Ja&organizer.name=R%C3%B6rlig%20samverkansgrupp%20(RSG)&organizer.tel=073-0853857&organizer.email=ramzia.balisani%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Ramzia%20Balisani&applier.tel=073-0853857&applier.email=ramzia.balisani%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,rullstolsramp&ageGroups=13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Instagram&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Frsgjkpg%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff370ca&date.startDates=1660751100000&date.endDates=1660755600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff370d5/1660068318275/eventimage.jpg