Föreläsning med Snezana Bozinovska

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Övrigt
Snezana Bozinovska
Mer information
Datum: 28 jan
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 50 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings litteraturhus , Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping
Jönköpings litteraturhus
Telefon: 070-9668033
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

I samband med Förintelsens minnesdag kommer journalisten Snezana Bozinovska till Jönköpings litteraturhus och berättar om sin bok Vad dina ögon såg: berättelsen om hur Ester och Leon överlevde.

Snezana, född 1975, är journalist och uppvuxen i Borås. Hon har tidigare arbetat på GöteborgsPosten som redaktör för tidningens grävredaktion. Sedan 2021 jobbar hon på SVT:s Uppdrag granskning. I Vad dina ögon såg, utgiven på Nordstedts förlag 2021, berättar hon om förintelseöverlevarna Ester och Leon Rytz och deras upplevelser i några av de mest ökända koncentrationslägren under andra världskriget. Hur de överlevde och om deras nya liv i Sverige.

Biljettinformation

Inträde: 50: – (Kostnadsfritt för medlemmar i Jönköpings litteraturhus. Det går också utmärkt att bli medlem på plats. Betala med kontanter eller Swish) Ingen föranmälan.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20Snezana%20Bozinovska%20&event.desc=I%20samband%20med%20F%C3%B6rintelsens%20minnesdag%20kommer%20journalisten%20Snezana%20%0D%0ABozinovska%20till%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20sin%20bok%20Vad%20%0D%0Adina%20%C3%B6gon%20s%C3%A5g%3A%20ber%C3%A4ttelsen%20om%20hur%20Ester%20och%20Leon%20%C3%B6verlevde.&event.text=Snezana%2C%20f%C3%B6dd%201975%2C%20%C3%A4r%20journalist%20och%20uppvuxen%20i%20Bor%C3%A5s.%20Hon%20har%20tidigare%20%0D%0Aarbetat%20p%C3%A5%20G%C3%B6teborgsPosten%20som%20redakt%C3%B6r%20f%C3%B6r%20tidningens%20gr%C3%A4vredaktion.%20%0D%0ASedan%202021%20jobbar%20hon%20p%C3%A5%20SVT%3As%20Uppdrag%20granskning.%0D%0AI%20Vad%20dina%20%C3%B6gon%20s%C3%A5g%2C%20utgiven%20p%C3%A5%20Nordstedts%20f%C3%B6rlag%202021%2C%20ber%C3%A4ttar%20hon%20om%20%0D%0Af%C3%B6rintelse%C3%B6verlevarna%20Ester%20och%20Leon%20Rytz%20och%20deras%20upplevelser%20i%20n%C3%A5gra%20av%20de%20mest%20%C3%B6k%C3%A4nda%20koncentrationsl%C3%A4gren%20under%20andra%20v%C3%A4rldskriget.%20Hur%20de%20%0D%0A%C3%B6verlevde%20och%20om%20deras%20nya%20liv%20i%20Sverige.%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur%2C%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=55302&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20&event.id=a83e29b1-a769-4384-a41e-14e0636fe61a&event.imageAltText=Snezana%20Bozinovska%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&organizer.tel=0709668033&organizer.email=info%40jonkopingslitteraturhus.se&organizer.link=&applier.name=Anne%20Appelblad&applier.tel=%2B46722098166&applier.email=anne%40jonkopingslitteraturhus.se&ticket.desc=Intr%C3%A4de%3A%2050%3A%20%E2%80%93%0D%0A(Kostnadsfritt%20f%C3%B6r%20medlemmar%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus.%20Det%20g%C3%A5r%20ocks%C3%A5%20%0D%0Autm%C3%A4rkt%20att%20bli%20medlem%20p%C3%A5%0D%0Aplats.%20Betala%20med%20kontanter%20eller%20Swish)%20Ingen%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan.%20&ticket.price=50&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Hemsida%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&smLink2Name=Hemsida%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&smLink3Name=Facebooksida%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.se%2F2022%2F12%2F14%2Fsnezana-bozinovska-kommer-till-jonkopings-litteraturhus%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flitteraturhusetjkpg%2F&id=5.499359bb184e6dad05a4226a&date.startDates=1674925200000&date.endDates=1674928800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a42275/1671550873207/eventimage.jpg