Föreläsning om Andréexpeditionen

local_offer
Föreläsning
Ett svartvitt fotografi på en kraschad luftballong i snön med människor som står bredvid.
Mer information
Datum: 22 sep
Tid: 12.15 – 13.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Högskolebiblioteket, Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Högskolebiblioteket i Jönköping
Telefon: 036-101010
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Föreläsning med Carl-Johan Svensson, universitetslektor i historia och samhällskunskap, om Provflygningarna – platserna Andrée lämnade efter sig.

Åren 1893-1895 genomförde den senare så uppmärksammade och dramatiskt försvunne Salomon August Andrée nio fria färder med gasballongen Svea. Han flög från Stockholm och Göteborg. Landningarna skedde runtom i Sverige. Och en gång i Finland.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%20om%20Andr%C3%A9expeditionen&event.desc=F%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20Carl-Johan%20Svensson%2C%20universitetslektor%20i%20historia%20och%20samh%C3%A4llskunskap%2C%20om%20Provflygningarna%20%E2%80%93%20platserna%20Andr%C3%A9e%20l%C3%A4mnade%20efter%20sig.&event.text=%C3%85ren%201893-1895%20genomf%C3%B6rde%20den%20senare%20s%C3%A5%20uppm%C3%A4rksammade%20och%20dramatiskt%20f%C3%B6rsvunne%20Salomon%20August%20Andr%C3%A9e%20nio%20fria%20f%C3%A4rder%20med%20gasballongen%20Svea.%20Han%20fl%C3%B6g%20fr%C3%A5n%20Stockholm%20och%20G%C3%B6teborg.%20Landningarna%20skedde%20runtom%20i%20Sverige.%20Och%20en%20g%C3%A5ng%20i%20Finland.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=H%C3%B6gskolebiblioteket&event.id=e27ca9d2-5011-4ef3-92f7-c37cb44c6add&event.imageAltText=Ett%20svartvitt%20fotografi%20p%C3%A5%20en%20kraschad%20luftballong%20i%20sn%C3%B6n%20med%20m%C3%A4nniskor%20som%20st%C3%A5r%20bredvid.&event.activity=&organizer.name=H%C3%B6gskolebiblioteket%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-101010&organizer.email=biblioteket%40ju.se&organizer.link=&applier.name=Gustav%20Lindqvist&applier.tel=036-101013&applier.email=gustav.lindqvist%40ju.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e81c806&date.startDates=1663841700000&date.endDates=1663844400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81c811/1662989792085/eventimage.png