Föreläsning om nyktra trender och engagemang!

local_offer
Föreläsning
Skog
Mer information
Datum: 29 sep
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rosa Villan, Jönköping
Adress: Östra Storgatan 175, 554 52 Jönköping
Jönköpings läns nykterhetsförbund
Telefon: 070-4044173
Tillgänglighet
Rullstolsramp

Välkommen på föreläsning om nyktra trender och nyktert engagemang!

Claes Gerleman, verksamhetschef på RFHL i Jönköping föreläser om nyktra trender och nyktert engagemang. Under föreläsningen får du veta mer om nyktra trender och får ökad kunskap om hur du kan engagera dig i nyktra sammanhang och hur detta kan påverka din hälsa positivt. Föreläsningen är ett samarbete mellan RFHL Jönköping, NBV och Jönköpings Läns Nykterhetsförbund.

Biljettinformation

Kostnadsfritt

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%20om%20nyktra%20trender%20och%20engagemang!%20&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20om%20nyktra%20trender%20och%20nyktert%20engagemang!&event.text=Claes%20Gerleman%2C%20verksamhetschef%20p%C3%A5%20RFHL%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20f%C3%B6rel%C3%A4ser%20om%20nyktra%20trender%20och%20nyktert%20engagemang.%20%0D%0A%0D%0AUnder%20f%C3%B6rel%C3%A4sningen%20f%C3%A5r%20du%20veta%20mer%20om%20nyktra%20trender%20och%20f%C3%A5r%20%C3%B6kad%20kunskap%20om%20hur%20du%20kan%20engagera%20dig%20i%20nyktra%20sammanhang%20och%20hur%20detta%20kan%20p%C3%A5verka%20din%20h%C3%A4lsa%20positivt.%20%0D%0A%0D%0AF%C3%B6rel%C3%A4sningen%20%C3%A4r%20ett%20samarbete%20mellan%20RFHL%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%2C%20NBV%20och%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20L%C3%A4ns%20Nykterhetsf%C3%B6rbund.%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=%C3%96stra%20Storgatan%20175&event.postNumber=554%2052&event.placeName=Rosa%20Villan&event.id=8b13332d-aec0-4eca-a2d6-7ed22aff4061&event.imageAltText=Skog&event.activity=&event.themeHealthWeek=Ja&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20nykterhetsf%C3%B6rbund&organizer.tel=070-404%2041%2073&organizer.email=jlnjonkoping%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Larsson&applier.tel=070-404%2041%2073&applier.email=jlnjonkoping%40gmail.com&ticket.desc=Kostnadsfritt%20&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=RFHL%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20facebook&smLink2Name=JLN%20facebook%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100069317555398&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjlnjonkoping&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2550cc0&date.startDates=1664467200000&date.endDates=1664470800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2550ccb/1663924872635/eventimage.jpg