Föreläsning om stadsnaturvård

local_offer
Föreläsning
Backvial i juli på järnvägsvallen Torpa
Mer information
Datum: 30 mar
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Allianskyrkan, Jönköping
Adress: Östra Storgatan 56, 553 21 Jönköping
Botaniska Sällskapet i Jönköping
Telefon: 036-372235
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Välkommen till Botaniska Sällskapet i Jönköpings sista inomhusaktivitet för vintern 2021-2022. Föreläsningen äger rum kvällstid i Allianskyrkan.

Sandra Broström är nytillträdd kommunekolog. Sandra kommer att informera om aktuella naturvårdsfrågor i Jönköpings kommun. Var gärna frågvisa så det blir en bra diskussion. Fika serveras till en kostnad av 50:- som kan betalas via swish eller kontant. Kontaktpersoner Magnus Thorell, tel. 036 – 37 22 35. E-post: magnus.thorell@telia.com och Yvonne Hyltse-Eckert, tel. 076-118 83 04. E-post: yvonne.hyltse@eckert.se.