Föreläsning: Övergivna platser - finalen

local_offer
Föreläsning
hydman vallibs väggmålning.
Mer information
Datum: 12 okt
Tid: 18.00 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Kvarteret Ödlan, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Jan Jörnmark, författare, debattör och docent i ekonomisk historia kommer till Kvarteret Ödlan och pratar om övergivna platser. Vad händer med platser när tillverkning och människor försvinner?

Under det senaste halvseklet har Sverige förändrats på ett dramatiskt sätt. Stora företag som Volvo och Saab har brutits upp eller försvunnit. Storstäderna har blomstrat samtidigt som de traditionella industribygderna förlorat arbeten och befolkning. Boken 'Övergivna platser finalen' innehåller historierna och fotografierna från platserna där den svenska samtidshistorien skapades. Evenemangsbilden visar Ulrika Hydman-Valliens rökruta i det övergivna glasbruket i Åfors.

Biljettinformation

Föreläsningen är gratis.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%3A%20%C3%96vergivna%20platser%20finalen&event.desc=Jan%20J%C3%B6rnmark%2C%20f%C3%B6rfattare%2C%20debatt%C3%B6r%20och%20docent%20i%20ekonomisk%20historia%20kommer%20till%20Kvarteret%20%C3%96dlan%20och%20pratar%20om%20%C3%B6vergivna%20platser.%20Vad%20h%C3%A4nder%20med%20platser%20n%C3%A4r%20tillverkning%20och%20m%C3%A4nniskor%20f%C3%B6rsvinner%3F&event.text=Under%20det%20senaste%20halvseklet%20har%20Sverige%20f%C3%B6r%C3%A4ndrats%20p%C3%A5%20ett%20dramatiskt%20s%C3%A4tt.%20Stora%20f%C3%B6retag%20som%20Volvo%20och%20Saab%20har%20brutits%20upp%20eller%20f%C3%B6rsvunnit.%20Storst%C3%A4derna%20har%20blomstrat%20samtidigt%20som%20de%20traditionella%20industribygderna%20f%C3%B6rlorat%20arbeten%20och%20befolkning.%20Boken%20'%C3%96vergivna%20platser%20finalen'%20inneh%C3%A5ller%20historierna%20och%20fotografierna%20fr%C3%A5n%20platserna%20d%C3%A4r%20den%20svenska%20samtidshistorien%20skapades.%0D%0AEvenemangsbilden%20visar%20Ulrika%20Hydman-Valliens%20r%C3%B6kruta%20i%20det%20%C3%B6vergivna%20glasbruket%20i%20%C3%85fors.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=&event.placeName=Kvarteret%20%C3%96dlan&event.id=761a7ad4-59b8-43e5-8b60-a87c4f26c2f2&event.imageAltText=hydman%20vallibs%20v%C3%A4ggm%C3%A5lning.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=KVO&applier.tel=036105464&applier.email=kristina.von-oelreich%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rel%C3%A4sningen%20%C3%A4r%20gratis.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20l%C3%A4ser%20du%20mer%20om%20Jan%20J%C3%B6rnmark&smLink2Name=En%20artikel%20om%20Jan%20och%20hans%20bok%20i%20Svd%20&smLink3Name=&smLink1Address=www.janjornmark.se&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fa%2FkERmk9%2Fruinerna-lar-oss-om-svensk-hybris&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a253e7f5&date.startDates=1665590400000&date.endDates=1665595800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a253e800/1663593163151/eventimage.jpg