Föreläsning: Självskadebeteende och skam – en personlig och social praktik

local_offer
Föreläsning
Nina Gunnarsson
Mer information
Datum: 27 okt
Tid: 18.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Jönköping University
Telefon: 036-101845
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Välkommen på en mycket intressant föreläsning med titeln "Självskadebeteende och skam – en personlig och social praktik" av Nina Gunnarsson, lektor i socialt arbete, Hälsohögskolan.

Nina Gunnarssons forskning fokuserar på hur självskadebeteende är kopplat till skam, och förutom att vara en högst personlig praktik visar på att det också är något väldigt socialt. Föreläsaren har själv erfarenhet av självskadebeteende och i några av sina publikationer använder hon sina egna erfarenheter och reflekterar kring dem, bland annat kopplat till skam och till betydelsen av att ha en ärrad kropp. Välkommen till sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation.

Biljettinformation

Gratis

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20en%20mycket%20intressant%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20titeln%20%22Sj%C3%A4lvskadebeteende%20och%20skam%20%E2%80%93%20en%20personlig%20och%20social%20praktik%22%20av%20Nina%20Gunnarsson%2C%20lektor%20i%20socialt%20arbete%2C%20H%C3%A4lsoh%C3%B6gskolan.&event.text=Nina%20Gunnarssons%20forskning%20fokuserar%20p%C3%A5%20hur%20sj%C3%A4lvskadebeteende%20%C3%A4r%20kopplat%20till%20skam%2C%20och%20f%C3%B6rutom%20att%20vara%20en%20h%C3%B6gst%20personlig%20praktik%20visar%20p%C3%A5%20att%20det%20ocks%C3%A5%20%C3%A4r%20n%C3%A5got%20v%C3%A4ldigt%20socialt.%20F%C3%B6rel%C3%A4saren%20har%20sj%C3%A4lv%20erfarenhet%20av%20sj%C3%A4lvskadebeteende%20och%20i%20n%C3%A5gra%20av%20sina%20publikationer%20anv%C3%A4nder%20hon%20sina%20egna%20erfarenheter%20och%20reflekterar%20kring%20dem%2C%20bland%20annat%20kopplat%20till%20skam%20och%20till%20betydelsen%20av%20att%20ha%20en%20%C3%A4rrad%20kropp.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkommen%20till%20sal%20Hc113%2C%20entr%C3%A9plan%20p%C3%A5%20H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation.%20&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=H%C3%B6gskolan%20f%C3%B6r%20l%C3%A4rande%20och%20kommunikation&event.id=98924633-5ff2-43e6-b524-b9543dd7b9d1&event.imageAltText=Nina%20Gunnarsson&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20University&organizer.tel=036-101845&organizer.email=hakan.strahl%40ju.se&organizer.link=&applier.name=H%C3%A5kan%20Strahl&applier.tel=036-101845&applier.email=hakan.strahl%40ju.se&ticket.desc=Gratis&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Offentliga%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fju.se%2Fsamarbeta%2Fevent-och-konferenser%2Fevent%2Foffentliga-forelasningar.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e795b5f9&date.startDates=1666888200000&date.endDates=1666891800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e795b605/1666591866172/eventimage.jpg