Föreläsning "Vad händer i Indien idag"

local_offer
Föreläsning
Föreläsning
Mer information
Datum: 6 sep
Tid: 18.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rosa Villan, Jönköping
Adress: Östra Storgatan Jönköping
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet / IKFF/
Telefon: 073-9144784
Tillgänglighet
Hiss

Vad händer i Indien.

Munira Bohari kommer och berättar om sitt hemland och hur livet är i Indien just nu. Det är föreningen Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet/ IKFF/ som arrangerar denna föreläsning. Denna förening har funnits i Jönköping sedan 1934 och är en av kretsarna inom IKFF. Vi i föreningen hälsar alla, som kan vara intresserade av ämnet välkomna.

Biljettinformation

Inga biljetter krävs.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rel%C3%A4sning%20%22Vad%20h%C3%A4nder%20i%20Indien%20idag%22&event.desc=Vad%20h%C3%A4nder%20i%20Indien.&event.text=Munira%20Bohari%20kommer%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20sitt%20hemland%20och%20hur%20livet%20%C3%A4r%20i%20Indien%20just%20nu.%0D%0ADet%20%C3%A4r%20f%C3%B6reningen%20Internationella%20Kvinnof%C3%B6rbundet%20f%C3%B6r%20Fred%20och%20Frihet%2F%20IKFF%2F%20som%20arrangerar%20denna%20f%C3%B6rel%C3%A4sning.Denna%20f%C3%B6rening%20har%20funnits%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20sedan%201934%20och%20%C3%A4r%20en%20av%20kretsarna%20inom%20IKFF.%0D%0AVi%20i%20F%C3%B6reningen%20h%C3%A4lsar%20alla%20%2C%20som%20kan%20vara%20intresserade%20av%20%C3%A4mnet%20v%C3%A4lkomna.%0D%0A&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=%C3%96stra%20Storgatan%20&event.postNumber=&event.placeName=Rosa%20Villan&event.id=3b3724ee-8638-4d1a-a62f-3714bb8117e1&event.imageAltText=F%C3%B6rel%C3%A4sning&event.activity=&organizer.name=Internationella%20Kvinnof%C3%B6rbundet%20f%C3%B6r%20Fred%20och%20Frihet%20%2F%20IKFF%2F&organizer.tel=0739144784&organizer.email=gunnelhall00%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Gunnel%20Hall&applier.tel=739144784&applier.email=gunnelhall00%40gmail.com&ticket.desc=Inga%20biljetter&ticket.price=0&accessibilities=hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff9a9b9&date.startDates=1662480000000&date.endDates=1662487200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff9a9c4/1661790835721/eventimage.jpg