Föreställning med Jonas Helgesson hos Lena Maria

local_offer
För dig med funktionsnedsättning | Föreläsning | Humor (standup) | Träffpunkt
Jonas Helgesson
Mer information
Datum: 27 sep
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 295 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Lena Maria, Jönköping
Adress: Brahegatan 46, 553 34 Jönköping
Lena Maria Produktion AB
Telefon: 070-3203077
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsramp

Förbered dig på en inspirerande kväll med skratt, tårar och eftertanke. Endast 56 gäster får plats så passa på att boka direkt, i biljetten ingår även landgång och alkoholfri bubbel.

I samarbete med Bilda. Jonas Helgesson är killen som inte ger upp. Trots att han föddes med en svår CP-skada lever han idag ett liv få trodde var möjligt. Han har lärt sig tala, gå utan sin rullstol, ta körkort och nu bor han och hans familj i ett hus utan några hjälpmedel alls - ja om man bortser från diskmaskinen... I 13 år och ca 1500 föreläsningar är han en av de mest erfarna talarna i landet. Jonas tar upp ämnen som motivation, lycka, drivkrafter, fördomar och problemhantering m.m.

Biljettinformation

Endast 56 gäster får plats så passa på att boka direkt. När du kommer uppger du bara ditt namn. Biljetten återbetalas endast om det finns andra på kölista. Biljetten får överlåtas.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rest%C3%A4llning%20med%20Jonas%20Helgesson%20hos%20Lena%20Maria&event.desc=F%C3%B6rbered%20dig%20p%C3%A5%20en%20inspirerande%20kv%C3%A4ll%20med%20skratt%2C%20t%C3%A5rar%20och%20eftertanke.%20Endast%2056%20g%C3%A4ster%20f%C3%A5r%20plats%20s%C3%A5%20passa%20p%C3%A5%20att%20boka%20direkt%2C%20i%20biljetten%20ing%C3%A5r%20%C3%A4ven%20landg%C3%A5ng%20och%20alkoholfri%20bubbel.&event.text=I%20samarbete%20med%20Bilda.%0D%0AJonas%20Helgesson%20%C3%A4r%20killen%20som%20inte%20ger%20upp.%20Trots%20att%20han%20f%C3%B6ddes%20med%20en%20sv%C3%A5r%20CP-skada%20lever%20han%20idag%20ett%20liv%20f%C3%A5%20trodde%20var%20m%C3%B6jligt.%20Han%20har%20l%C3%A4rt%20sig%20tala%2C%20g%C3%A5%20utan%20sin%20rullstol%2C%20ta%20k%C3%B6rkort%20och%20nu%20bor%20han%20och%20hans%20familj%20i%20ett%20hus%20utan%20n%C3%A5gra%20hj%C3%A4lpmedel%20alls%20-%20ja%20om%20man%20bortser%20fr%C3%A5n%20diskmaskinen...%0D%0A%0D%0AI%2013%20%C3%A5r%20och%20ca%201500%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%20%C3%A4r%20han%20en%20av%20de%20mest%20erfarna%20talarna%20i%20landet.%20Jonas%20tar%20upp%20%C3%A4mnen%20som%20motivation%2C%20lycka%2C%20drivkrafter%2C%20f%C3%B6rdomar%20och%20problemhantering%20m.m.&event.categories=f%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Chumor%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Brahegatan%2046&event.postNumber=55334&event.placeName=&event.id=1f4562e7-69c6-4066-bd25-d72e5e5e5dfd&event.imageAltText=Jonas%20Helgesson&event.activity=&organizer.name=Lena%20Maria%20Produktion%20AB&organizer.tel=0703203077&organizer.email=info%40lenamaria.com&organizer.link=&applier.name=Lena%20Maria%20Vendelius&applier.tel=0703203077&applier.email=lenamaria%40lenamaria.com&ticket.desc=Endast%2056%20g%C3%A4ster%20f%C3%A5r%20plats%20s%C3%A5%20passa%20p%C3%A5%20att%20boka%20direkt.%20N%C3%A4r%20du%20kommer%20uppger%20du%20bara%20ditt%20namn.%20Biljetten%20%C3%A5terbetalas%20endast%20om%20det%20finns%20andra%20p%C3%A5%20k%C3%B6lista.%20Biljetten%20f%C3%A5r%20%C3%B6verl%C3%A5tas.&ticket.price=295&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=Andra%20happenings%20hos%20Lena%20Maria&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Flenamaria.simplero.com%2Fpurchase%2F160389-Jonas-Helgesson-gastar-Lena-Maria%2Fprice%2F519958-simple-price&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.lenamaria.com%2Fhappenings&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2520e53&date.startDates=1664298000000&date.endDates=1664305200000&event.imageUrl=null