Författarbesök Frida Moisto

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av Frida Moisto
Mer information
Datum: 1 dec
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105565
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Ulrica Widegren intervjuar den lokala deckarförfattaren Frida Moisto, som besöker biblioteket och berättar om sina böcker.

Fri entré, men det är begränsat antal platser, så föranmälan krävs. Boka din plats på länk nedan. Hörslinga finns i lokalen. Teckentolk finns att boka, det görs i förväg. Har du frågor om tillgänglighet eller allmänna frågor om invigningsveckan? Kontakta oss! OBS! Tänk på att det är begränsat med parkeringsmöjligheter. Ta gärna en promenad, cykeln, bussen, färdtjänst, tåget eller samåk med någon.

Biljettinformation

Begränsat antal platser. Boka din plats på länk nedan.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%20Frida%20Moisto&event.desc=Ulrica%20Widegren%20intervjuar%20den%20lokala%20deckarf%C3%B6rfattaren%20Frida%20Moisto%2C%20som%20bes%C3%B6ker%20biblioteket%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20sina%20b%C3%B6cker.&event.text=%0D%0AFri%20entr%C3%A9%2C%20men%20det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20antal%20platser%2C%20s%C3%A5%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan%20kr%C3%A4vs.%0D%0ABoka%20din%20plats%20p%C3%A5%20l%C3%A4nk%20nedan.%0D%0A%0D%0AH%C3%B6rslinga%20finns%20i%20lokalen.%20Teckentolk%20finns%20att%20boka%2C%20det%20g%C3%B6rs%20i%20f%C3%B6rv%C3%A4g.%0D%0A%0D%0AHar%20du%20fr%C3%A5gor%20om%20tillg%C3%A4nglighet%20eller%20allm%C3%A4nna%20fr%C3%A5gor%20om%20invigningsveckan%3F%20Kontakta%20oss!%0D%0A%0D%0AOBS!%20T%C3%A4nk%20p%C3%A5%20att%20det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20med%20parkeringsm%C3%B6jligheter.%0D%0ATa%20g%C3%A4rna%20en%20promenad%2C%20cykeln%2C%20bussen%2C%20f%C3%A4rdtj%C3%A4nst%2C%20t%C3%A5get%20eller%20sam%C3%A5k%20med%20n%C3%A5gon.%0D%0A%20%0D%0A%0D%0A&event.categories=litteratur&event.city=Norrahammar&event.street=Kyrktorget%201&event.postNumber=56232&event.placeName=Norrahammars%20nya%20bibliotek&event.id=be832a6c-9836-4847-b9ce-22ae72d88ecd&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20Frida%20Moisto&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-10%2055%2065&organizer.email=norrahammarsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=Begr%C3%A4nsat%20antal%20platser.%20Boka%20din%20plats%20p%C3%A5%20l%C3%A4nk%20nedan.%20&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=norrahammar&smLink1Name=Boka%20din%20plats&smLink2Name=L%C3%A5na%20boken&smLink3Name=Facebook-event&smLink1Address=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3Da00999fd183d&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2Fnapalm%3Fid%3Dfa7e1975-0976-2ed6-3ce8-8f07eefe6326&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1549787228775710%3Facontext%3D%257B%2522event_action_history%2522%253A%5B%257B%2522extra_data%2522%253A%2522%2522%252C%2522mechanism%2522%253A%2522surface%2522%252C%2522surface%2522%253A%2522edit_dialog%2522%257D%252C%257B%2522extra_data%2522%253A%2522%2522%252C%2522mechanism%2522%253A%2522surface%2522%252C%2522surface%2522%253A%2522permalink%2522%257D%252C%257B%2522extra_data%2522%253A%2522%2522%252C%2522mechanism%2522%253A%2522surface%2522%252C%2522surface%2522%253A%2522edit_dialog%2522%257D%5D%252C%2522ref_notif_type%2522%253Anull%257D&id=5.4c15af3d18432991dd6684f6&date.startDates=1669914000000&date.endDates=1669917600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd668501/1669200657306/eventimage.jpg