search
Sök
menu
Meny
Sök

Författarbesök: Hanna Hallgren

local_offer
HBTQI | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av Hanna Hallgren samt bild på hennes diktsamling Ensamhetsträning med Majken Johansson
Mer information
Datum: 25 aug
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, Lilla scenen, Jönköping
Adress: Jönköping
Jönköpings stadsbibliotek
Telefon: 036-105590
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Mellan Ensamhetsträning med Majken Johansson och Hallelujaflickorna – författarbesök av Hanna Hallgren, Sveriges radios lyrikpristagare 2022.

Hanna Hallgren berättar om sitt skrivande och sin uppväxt och bakgrund som hbtq-person i småländsk frikyrkomiljö.Hanna Hallgren är författare samt lektor i Genusvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon är född och uppvuxen i Skillingaryd med koppling till Frälsningsarmén. I år fick hon Sveriges radios lyrikpris för sin diktsamling Ensamhetsträning med Majken Johansson. I kväll får vi höra Hanna berätta om sitt skrivande och sin uppväxt och bakgrund som hbtq-person i småländsk frikyrkomiljö.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%3A%20Hanna%20Hallgren&event.desc=Mellan%20Ensamhetstr%C3%A4ning%20med%20Majken%20Johansson%20och%20Hallelujaflickorna%20%E2%80%93%20f%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%20av%20Hanna%20Hallgren%2C%20Sveriges%20radios%20lyrikpristagare%202022.%20&event.text=Hanna%20Hallgren%20ber%C3%A4ttar%20om%20sitt%20skrivande%20och%20sin%20uppv%C3%A4xt%20och%20bakgrund%20som%20hbtq-person%20i%20sm%C3%A5l%C3%A4ndsk%20frikyrkomilj%C3%B6.%0D%0AHanna%20Hallgren%20%C3%A4r%20f%C3%B6rfattare%20samt%20lektor%20i%20Genusvetenskap%20vid%20Linn%C3%A9universitetet.%20Hon%20%C3%A4r%20f%C3%B6dd%20och%20uppvuxen%20i%20Skillingaryd%20med%20koppling%20till%20Fr%C3%A4lsningsarm%C3%A9n.%20I%20%C3%A5r%20fick%20hon%20Sveriges%20radios%20lyrikpris%20f%C3%B6r%20sin%20diktsamling%20Ensamhetstr%C3%A4ning%20med%20Majken%20Johansson.%20I%20kv%C3%A4ll%20f%C3%A5r%20vi%20h%C3%B6ra%20Hanna%20ber%C3%A4tta%20om%20sitt%20skrivande%20och%20sin%20uppv%C3%A4xt%20och%20bakgrund%20som%20hbtq-person%20i%20sm%C3%A5l%C3%A4ndsk%20frikyrkomilj%C3%B6.%0D%0A%0D%0AHalle&event.categories=litteratur%2Chbtqi&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek%2C%20Lilla%20scenen&event.id=a928de2e-d048-458e-863f-f9623a2fff44&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20Hanna%20Hallgren%20samt%20bild%20p%C3%A5%20hennes%20diktsamling%20Ensamhetstr%C3%A4ning%20med%20Majken%20Johansson&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek&organizer.tel=036-105590&organizer.email=karin.kristoffersson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Karin%20Kristoffersson&applier.tel=036-105590&applier.email=karin.kristoffersson%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b81f0f&date.startDates=1661443200000&date.endDates=1661446800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b81f1a/1657028584174/eventimage.jpg