Författarbesök: Kalle Kniivilä

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av Kalle Kniivilä och hans böcker.
Mer information
Datum: 9 nov
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Huskvarna bibliotek, Huskvarna
Adress: Rumlaborgsgatan 1, 561 32 Huskvarna
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-106644
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Nyfiken på Ryssland?

Är du nyfiken på Ryssland, Ukraina och den politiska utvecklingen som ledde fram till kriget? Då ska du komma till Huskvarna bibliotek och lyssna till Rysslandskännaren Kalle Kniivilä. Kalle Kniivilä är författare och journalist och har skrivit flera böcker om rysk politik.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%3A%20Kalle%20Kniivil%C3%A4&event.desc=Nyfiken%20p%C3%A5%20Ryssland%3F&event.text=%C3%84r%20du%20nyfiken%20p%C3%A5%20Ryssland%2C%20Ukraina%20och%20den%20politiska%20utvecklingen%20som%20ledde%20fram%20till%20kriget%3F%0D%0A%0D%0AD%C3%A5%20ska%20du%20komma%20till%20Huskvarna%20bibliotek%20och%20lyssna%20till%20Rysslandsk%C3%A4nnaren%20Kalle%20Kniivil%C3%A4.%0D%0A%0D%0AKalle%20Kniivil%C3%A4%20%C3%A4r%20f%C3%B6rfattare%20och%20journalist%20och%20har%20skrivit%20flera%20b%C3%B6cker%20om%20rysk%20politik.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur&event.city=Huskvarna&event.street=Rumlaborgsgatan%201&event.postNumber=561%2032&event.placeName=Huskvarna%20bibliotek&event.id=7b451c01-3fb7-4add-a175-9ca400a190e2&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20Kalle%20Kniivil%C3%A4%20och%20hans%20b%C3%B6cker.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-10%2066%2044&organizer.email=huskvarnabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=huskvarna&smLink1Name=L%C3%A4s%20mer%20p%C3%A5%20bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=Event%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=L%C3%A5na%20boken!&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Ff%25C3%25B6rfattarbes%25C3%25B6k-kalle-kniivil%25C3%25A4&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F816235192914447%2F%3Fref%3Dnewsfeed&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2Fputins-v%25C3%25A4rsta-fiende%3Fid%3D7438187c-27f8-c32a-c8c4-44bc5cbbeded&id=5.6751acba183a2e89e792327f&date.startDates=1668013200000&date.endDates=1668016800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e792328b/1665566327580/eventimage.png