Författarbesök: Kristina Sandberg

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av Kristina Sandberg och boken En ensam plats.
Mer information
Datum: 19 okt
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Huskvarna bibliotek, Rumlaborgssalen, Huskvarna
Adress: Rumlaborgsgatan 1, 561 32 Huskvarna
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-106644
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Samtal om senaste boken En ensam plats, om självbiografiskt kontra skönlitterärt skrivande och kanske lite om hemmafrun Maj.

Kristina Sandbergs mest kända böcker är de tre om hemmafrun Maj: Att föda ett barn, Sörja för de sina och Liv till varje pris. Kristina Sandberg var en av Sveriges mest efterfrågade författare. Men så drabbades hon av aggressiv bröstcancer, och tillvaron kom att handla om sorg, ilska och rädslan att dö ifrån sina barn. Boken En ensam plats bygger på de anteckningar hon förde under tiden hon kämpade mot sin sjukdom.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%3A%20Kristina%20Sandberg&event.desc=Samtal%20om%20senaste%20boken%20En%20ensam%20plats%2C%20om%20sj%C3%A4lvbiografiskt%20kontra%20sk%C3%B6nlitter%C3%A4rt%20skrivande%20och%20kanske%20lite%20om%20hemmafrun%20Maj.&event.text=Kristina%20Sandbergs%20mest%20k%C3%A4nda%20b%C3%B6cker%20%C3%A4r%20de%20tre%20om%20hemmafrun%20Maj%3A%20%20Att%20f%C3%B6da%20ett%20barn%2C%20S%C3%B6rja%20f%C3%B6r%20de%20sina%20och%20Liv%20till%20varje%20pris.%20%0D%0A%0D%0AKristina%20Sandberg%20var%20en%20av%20Sveriges%20mest%20efterfr%C3%A5gade%20f%C3%B6rfattare.%20Men%20s%C3%A5%20drabbades%20hon%20av%20aggressiv%20br%C3%B6stcancer%2C%20och%20tillvaron%20kom%20att%20handla%20om%20sorg%2C%20ilska%20och%20r%C3%A4dslan%20att%20d%C3%B6%20ifr%C3%A5n%20sina%20barn.%0D%0A%0D%0ABoken%20En%20ensam%20plats%20bygger%20p%C3%A5%20de%20anteckningar%20hon%20f%C3%B6rde%20under%20tiden%20hon%20k%C3%A4mpade%20mot%20sin%20sjukdom.%20%20&event.categories=litteratur&event.city=Huskvarna&event.street=Rumlaborgsgatan%201&event.postNumber=561%2032%20&event.placeName=Huskvarna%20bibliotek%2C%20Rumlaborgssalen&event.id=e16b8a2c-e152-48aa-8537-9c9b951ee8ad&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20Kristina%20Sandberg%20och%20boken%20En%20ensam%20plats.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=%20036-10%2066%2044&organizer.email=huskvarnabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=huskvarna&smLink1Name=L%C3%A4s%20mer%20p%C3%A5%20bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=Event%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=L%C3%A5na%20boken&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Ff%25C3%25B6rfattarbes%25C3%25B6k-kristina-sandberg%2Fb4f4bcf0-ce49-4864-99ad-a250d3342ba1&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1205424316720839%3Fref%3Dnewsfeed&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2Fen-ensam-plats%3Fid%3D847642bb-da00-4614-d0a3-2888096220f6&id=5.6751acba183a2e89e791ab43&date.startDates=1666195200000&date.endDates=1666198800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e791ab4f/1665409123828/eventimage.png