Författarbesök: Leif Bergholtz

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Bokomslag till romanen I skogen och porträtt på författaren Leif Bergholtz
Mer information
Datum: 28 sep
Tid: 18.00 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Gränna bibliotek, Gränna
Adress: Grenna Kulturgård Bergsgatan 39, 563 32 Gränna
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-103821
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Tänk dig klassikerna Decamerone, Babettes gästabud och På stranden, men förlägg handlingen till de djupa skogarna norr om Gränna - då har du ramberättelsen till romanen I skogen av Leif Bergholtz.

Leif Bergholtz är författare, beteendevetare och lärare. Han har tidigare gett ut boken Hav utan farleder. På Gränna bibliotek berättar han om sin nya bok I skogen, som han kallar en småländsk Decamerone.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%3A%20Leif%20Bergholtz&event.desc=T%C3%A4nk%20dig%20klassikerna%20Decamerone%2C%20Babettes%20g%C3%A4stabud%20och%20P%C3%A5%20stranden%2C%20men%20f%C3%B6rl%C3%A4gg%20handlingen%20till%20de%20djupa%20skogarna%20norr%20om%20Gr%C3%A4nna%20-%20d%C3%A5%20har%20du%20ramber%C3%A4ttelsen%20till%20romanen%20I%20skogen%20av%20Leif%20Bergholtz.&event.text=Leif%20Bergholtz%20%C3%A4r%20f%C3%B6rfattare%2C%20beteendevetare%20och%20l%C3%A4rare.%20Han%20har%20tidigare%20gett%20ut%20boken%20Hav%20utan%20farleder.%20P%C3%A5%20Gr%C3%A4nna%20bibliotek%20ber%C3%A4ttar%20han%20om%20sin%20nya%20bok%20I%20skogen%2C%20som%20han%20kallar%20en%20sm%C3%A5l%C3%A4ndsk%20Decamerone.&event.categories=litteratur%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Grenna%20Kulturg%C3%A5rd%20Bergsgatan%2039&event.postNumber=563%2032%20&event.placeName=Gr%C3%A4nna%20bibliotek&event.id=027ac00f-a1fc-4d63-85eb-705f411050c4&event.imageAltText=Bokomslag%20till%20romanen%20I%20skogen%20och%20portr%C3%A4tt%20p%C3%A5%20f%C3%B6rfattaren%20Leif%20Bergholtz&event.activity=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-10%2038%2021&organizer.email=grannabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=18%2B&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e82a627&date.startDates=1664380800000&date.endDates=1664386200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e82a632/1663243300980/eventimage.png