Forskarhjälp

local_offer
Utbildning (workshop, läxhjälp, kurs) | Övrigt
släktträd
Mer information
Datum: 15 feb
Tid: 16.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Stadsarkivet
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköpings stadsarkiv
Telefon: 036-1059009
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Arkiv- och släktforskning

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings medlemmar finns på plats för att dela med sig av sina erfarenheter av arkiv- och släktforskning. Arrangemang: Jönköpings stadsarkiv i samarbete med Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening

Fler tillfällen:
 • Datum:
  18 jan
  Tid:
  16.00 – 19.00
  Plats:
  Stadsarkivet
 • Datum:
  1 feb
  Tid:
  16.00 – 19.00
  Plats:
  Stadsarkivet

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Forskarhj%C3%A4lp&event.desc=Arkiv-%20och%20sl%C3%A4ktforskning&event.text=J%C3%B6nk%C3%B6pingsbygdens%20Genealogiska%20F%C3%B6renings%20medlemmar%20finns%20p%C3%A5%20plats%20f%C3%B6r%20att%20dela%20med%20sig%20av%20sina%20erfarenheter%20av%20arkiv-%20och%20sl%C3%A4ktforskning.%0D%0A%0D%0AArrangemang%3A%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv%20i%20samarbete%20med%20J%C3%B6nk%C3%B6pingsbygdens%20Genealogiska%20F%C3%B6rening&event.categories=%C3%B6vrigt%2Cutbildning&event.city=&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=&event.placeName=Stadsarkivet&event.id=cfabd94a-50f4-438b-aab8-74d52751f078&event.imageAltText=sl%C3%A4kttr%C3%A4d&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv&organizer.tel=036-1059009&organizer.email=stadsarkivet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Bj%C3%B6rn%20Blomquist&applier.tel=036-105921&applier.email=bjorn.blomquist%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Stadsarkivets%20arrangemang&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fforskarhj%25C3%25A4lp-2%2F60965207-8a79-4239-98dc-354aba91b83f&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6482a4,5.6af27e6d184e6d332f6482b2,5.6af27e6d184e6d332f6482c0&date.startDates=1674054000000,1675263600000,1676473200000&date.endDates=1674064800000,1675274400000,1676484000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6482cb/1671633287419/eventimage.jpg