search
Sök
menu
Meny
Sök

Försmak av Tattoo, 29 juli

local_offer
Musik
Foto: Johan Lundqvist
Mer information
Datum: 29 jul
Tid: 13.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rosenlunds Herrgård, Jönköping
Adress: Huskvarnavägen 11, 554 54 Jönköping
Eksjö International Tattoo
Telefon: 070-3355913
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Som försmak till det större evenemanget i Eksjö erbjuder Eksjö International Tattoo några mindre uppträdanden på närliggande orter.

Den 29 juli besöker orkestern Heeresmusikkorps ULM (Tyskland) Jönköping för en timmes uppträdande vid Rosenlunds herrgård. Packa fikakorgen och ta med något att sitta på, det blir en härlig musikalisk stund.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rsmak%20av%20Tattoo%2C%2029%20juli&event.desc=Som%20f%C3%B6rsmak%20till%20det%20st%C3%B6rre%20evenemanget%20i%20Eksj%C3%B6%20erbjuder%20Eksj%C3%B6%20International%20Tattoo%20n%C3%A5gra%20mindre%20upptr%C3%A4danden%20p%C3%A5%20n%C3%A4rliggande%20orter.&event.text=Den%2029%20juli%20bes%C3%B6ker%20orkestern%20Heeresmusikkorps%20ULM%20(Tyskland)%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20f%C3%B6r%20en%20timmes%20upptr%C3%A4dande%20vid%20Rosenlunds%20herrg%C3%A5rd.%20%0D%0APacka%20fikakorgen%20och%20ta%20med%20n%C3%A5got%20att%20sitta%20p%C3%A5%2C%20det%20blir%20en%20h%C3%A4rlig%20musikalisk%20stund.&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Huskvarnav%C3%A4gen%2011&event.postNumber=554%2054&event.placeName=Rosenlunds%20Herrg%C3%A5rd&event.id=db4abcc6-8c8e-4731-b790-f6664741efab&event.imageAltText=Foto%3A%20Johan%20Lundqvist&event.activity=&organizer.name=Eksj%C3%B6%20International%20Tattoo&organizer.tel=070-335%2059%2013&organizer.email=bokningar%40eksjotattoo.se&organizer.link=&applier.name=Per%20Andr%C3%A9n%20&applier.tel=036-106699&applier.email=per.andren%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Eksj%C3%B6%20International%20Tattoo&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Feksjotattoo.se%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011ac4c6f&date.startDates=1659092400000&date.endDates=1659096000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011ac4c7a/1658219465078/eventimage.jpg