Fright Night Jkpg

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | För dig med funktionsnedsättning | Hälsa | Lovaktivitet | Natur | Outdoor
pumpa med spindel
Mer information
Datum: 29 okt
Tid: 16.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Ekhagsvallen, Ekhagen
Adress: Ekhagsringen 51, 554 56 Ekhagen
Ekhagens IF
Telefon: 073-1443176
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Lördagen den 29/10, kl.16:00-20:00, är det dags för fjärde upplagan av Fright Night Jkpg! Detta äger rum på Ekhagsvallen i Jönköping. Ta med er familj och vänner och avnjut en mysig Halloween!

Vi har tipspromenad och spökrunda och i Halloween-Town kommer det finnas fik, pysselhörna och olika tävlingar och aktiviteter för alla åldrar. Pris: 20kr / barn (3-12) 40kr / vuxen Vill du slippa stå i kö så kan du även förboka ditt besök. Besök oss på Facebook (Fright Night Jkpg) eller Instagram (frightnightjkpg) för att ta reda på mer!

Biljettinformation

20kr / barn (3-12) 40kr / vuxen

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Fright%20Night%20Jkpg&event.desc=L%C3%B6rdagen%20den%2029%2F10%2C%20kl.16%3A00-20%3A00%2C%20har%20det%20blivit%20dags%20f%C3%B6r%20fj%C3%A4rde%20upplagan%20av%20Fright%20Night%20Jkpg!%20Detta%20%C3%A4ger%20rum%20p%C3%A5%20Ekhagsvallen%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%20Ta%20med%20er%20familj%20och%20v%C3%A4nner%20och%20avnjut%20en%20mysig%20Halloween!&event.text=Vi%20har%20tipspromenad%20och%20sp%C3%B6krunda%20och%20i%20Halloween-Town%20kommer%20det%20finnas%20fik%2C%20pysselh%C3%B6rna%20och%20olika%20t%C3%A4vlingar%20och%20aktiviteter%20f%C3%B6r%20alla%20%C3%A5ldrar.%0D%0A%0D%0APris%3A%20%0D%0A20kr%20%2F%20barn%20(3-12)%0D%0A40kr%20%2F%20vuxen%0D%0A%0D%0AVill%20du%20slippa%20st%C3%A5%20i%20k%C3%B6%20s%C3%A5%20kan%20du%20%C3%A4ven%20f%C3%B6rboka%20ditt%20bes%C3%B6k.%20Bes%C3%B6k%20oss%20p%C3%A5%20Facebook%20(Fright%20Night%20Jkpg)%20eller%20Instagram%20(frightnightjkpg)%20f%C3%B6r%20att%20ta%20reda%20p%C3%A5%20mer!&event.categories=familj%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Cbarnaktiviteter%2Ch%C3%A4lsa%2Clovaktivitet%2Coutdoor%2Cnatur&event.city=Ekhagen&event.street=Ekhagsringen%2051&event.postNumber=55456&event.placeName=Ekhagsvallen&event.id=ac13e15b-b776-4e9d-9b11-9a4cbed08e5d&event.imageAltText=Fright%20Night%20Jkpg&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Ekhagens%20IF&organizer.tel=0731443176&organizer.email=jeppe.lindberg%40hotmail.com&organizer.link=&applier.name=Jesper%20Lindberg%20&applier.tel=0731443176&applier.email=jeppe.lindberg%40hotmail.com&ticket.desc=20kr%20%2F%20barn%20(3-12)%0D%0A40kr%20%2F%20vuxen&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=%C3%85rets%20event&smLink2Name=Fright%20Night%20Jkpgs%20Facebook-sida&smLink3Name=Fright%20Night%20Jkpgs%20Instagram&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2B4F6QttB&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprofile.php%3Fid%3D100063477373088&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.se%2Ffrightnightjkpg&id=5.6094008183a2ef6c3261648&date.startDates=1667052000000&date.endDates=1667066400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3261654/1666589845975/eventimage.png