Gameshow Dear Planet

local_offer
Familj | Spel (brädspel, cosplay, rollspel, tv-spel) | Utställning
Rött draperi med ordet Dear Planet i vitt
Mer information
Datum: 10 dec - 19 mar
Tid: 11.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Jönköpings läns museum, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 2, 553 22 Jönköping
Jönköpings läns museum
Telefon: 036-301873
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning Rullstolsramp

Är du redo att utmana dig själv och dina vänner i den interaktiva gameshowen Dear Planet? Här tävlar du i frågor kring miljö, klimat och hållbar utveckling.

Hur mycket vatten går det egentligen åt för att producera olika saker? Har du koll på hur man använder miljösmarta prylar? I gameshowen Dear Planet kommer du att ställas inför kluriga frågor om miljö, klimat och hållbarhet. Spela själv eller utmana dina vänner, familj och bekanta. Du använder en smartphone eller surfplatta för att spela. Utställningen består av sju olika spelmoment och allt går på tid – ju snabbare svar desto högre poäng!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Gameshow%20Dear%20Planet&event.desc=%C3%84r%20du%20redo%20att%20utmana%20dig%20sj%C3%A4lv%20och%20dina%20v%C3%A4nner%20i%20den%20interaktiva%20gameshowen%20Dear%20Planet%3F%20H%C3%A4r%20t%C3%A4vlar%20du%20i%20fr%C3%A5gor%20kring%20milj%C3%B6%2C%20klimat%20och%20h%C3%A5llbar%20utveckling.&event.text=Hur%20mycket%20vatten%20g%C3%A5r%20det%20egentligen%20%C3%A5t%20f%C3%B6r%20att%20producera%20olika%20saker%3F%20Har%20du%20koll%20p%C3%A5%20hur%20man%20anv%C3%A4nder%20milj%C3%B6smarta%20prylar%3F%20I%20gameshowen%20Dear%20Planet%20kommer%20du%20att%20st%C3%A4llas%20inf%C3%B6r%20kluriga%20fr%C3%A5gor%20om%20milj%C3%B6%2C%20klimat%20och%20h%C3%A5llbarhet.%0D%0A%0D%0ASpela%20sj%C3%A4lv%20eller%20utmana%20dina%20v%C3%A4nner%2C%20familj%20och%20bekanta.%20Du%20anv%C3%A4nder%20en%20smartphone%20eller%20surfplatta%20f%C3%B6r%20att%20spela.%20Utst%C3%A4llningen%20best%C3%A5r%20av%20sju%20olika%20spelmoment%20och%20allt%20g%C3%A5r%20p%C3%A5%20tid%20%E2%80%93%20ju%20snabbare%20svar%20desto%20h%C3%B6gre%20po%C3%A4ng!&event.categories=familj%2Cspel%2Cutst%C3%A4llning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%202&event.postNumber=55322&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum&event.id=cd1f6dae-ca52-446c-84a9-5f0042f014d9&event.imageAltText=R%C3%B6tt%20draperi%20med%20ordet%20Dear%20Planet%20i%20vitt%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum&organizer.tel=036-30%2018%2073&organizer.email=besoksservice%40jkpglm.se&organizer.link=&applier.name=Sofie%20Jarl&applier.tel=036-301819&applier.email=besoksservice%40jkpglm.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning,rullstolsramp&ageGroups=10-12,16-18,13-15,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Utst%C3%A4llningen%20Dear%20Planet&smLink2Name=Bes%C3%B6k%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20museum&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslansmuseum.se%2Fse-och-gora%2Fkalender%2Futstallningar%2Fdear-planet%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslansmuseum.se%2Fbesok-oss%2F&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e90675&date.startDates=1670666400000&date.endDates=1679234400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e9068e/1669905541048/eventimage.jpg