Gårdsrundan i Jönköpings län

local_offer
Mat och dryck (sommarcafé)
Inbjudan till Gårdsrundan 17-18 september
Mer information
Datum: 18 sep
Tid: 10.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Hela Jönköpings län, Jönköpings län
Adress: Jönköpings län
Region Jönköpings län
Telefon: 073-0259418
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Välkommen att besöka gårdar, gårdsbutiker, mathantverkare, caféer, restauranger och förädlare runt om i länet 17-18 september!

Den 17-18 september 2022 anordnas Gårdsrundan med syftet att fler invånare i Jönköpings län ska få möjlighet att upptäcka matproducenter, förädlare, öppna gårdar samt caféer och restauranger som jobbar med lokala råvaror. Ambitionen är att fler ska få kunskap om hur mat produceras i vårt län och upptäcka alla matpärlor i närområdet. I den digitala kartan hittar du en förteckning över alla deltagande företag och aktiviteter samt biljettlänkar till temaslingor och andra aktiviteter.

Biljettinformation

Det är kostnadsfritt att besöka alla verksamheter, men på vissa platser kan det finnas event och aktiviteter som kräver anmälan och där biljetter säljs.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  17 sep
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Hela Jönköpings län, Jönköpings län

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=G%C3%A5rdsrundan%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n&event.desc=V%C3%A4lkommen%20att%20bes%C3%B6ka%20g%C3%A5rdar%2C%20g%C3%A5rdsbutiker%2C%20mathantverkare%2C%20caf%C3%A9er%2C%20restauranger%20och%20f%C3%B6r%C3%A4dlare%20runt%20om%20i%20l%C3%A4net%2017-18%20september!%20&event.text=Den%2017-18%20september%202022%20anordnas%20G%C3%A5rdsrundan%20med%20syftet%20att%20fler%20inv%C3%A5nare%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20ska%20f%C3%A5%20m%C3%B6jlighet%20att%20uppt%C3%A4cka%20matproducenter%2C%20f%C3%B6r%C3%A4dlare%2C%20%C3%B6ppna%20g%C3%A5rdar%20samt%20caf%C3%A9er%20och%20restauranger%20som%20jobbar%20med%20lokala%20r%C3%A5varor.%20Ambitionen%20%C3%A4r%20att%20fler%20ska%20f%C3%A5%20kunskap%20om%20hur%20mat%20produceras%20i%20v%C3%A5rt%20l%C3%A4n%20och%20uppt%C3%A4cka%20alla%20matp%C3%A4rlor%20i%20n%C3%A4romr%C3%A5det.%0D%0A%0D%0AI%20den%20digitala%20kartan%20hittar%20du%20en%20f%C3%B6rteckning%20%C3%B6ver%20alla%20deltagande%20f%C3%B6retag%20och%20aktiviteter%20samt%20biljettl%C3%A4nkar%20till%20temaslingor%20och%20andra%20aktiviteter.%20&event.categories=mat-och-dryck&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=427d2a67-e3e8-4144-a96b-2a06f090e515&event.imageAltText=Inbjudan%20till%20G%C3%A5rdsrundan%2017-18%20september&event.activity=&organizer.name=Region%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n&organizer.tel=%2B46730259418&organizer.email=christina.oden%40rjl.se&organizer.link=&applier.name=Christina%20Od%C3%A9n&applier.tel=%2B46730259418&applier.email=christina.oden%40rjl.se&ticket.desc=Det%20%C3%A4r%20kostnadsfritt%20att%20bes%C3%B6ka%20alla%20verksamheter%2C%20men%20p%C3%A5%20vissa%20platser%20%20kan%20det%20finnas%20event%20och%20aktiviteter%20som%20kr%C3%A4ver%20anm%C3%A4lan%20och%20d%C3%A4r%20biljetter%20s%C3%A4ljs.%20&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping,huskvarna,gr%C3%A4nna,kaxholmen,sk%C3%A4rstad&smLink1Name=L%C3%A4nk%20till%20digital%20karta%20med%20alla%20bes%C3%B6ksm%C3%A5l&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Frjl.maps.arcgis.com%2Fapps%2FMapJournal%2Findex.html%3Fappid%3D3f07deb287754f8dbcd2b65059eb0f5e&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2558ee,5.59343ac418311d21a2558fc&date.startDates=1663401600000,1663488000000&date.endDates=1663423200000,1663509600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a252ee04/1663308837130/eventimage.jpg