Garnhyllan gästar Syjuntan hos Lena Maria

local_offer
Konst | Pyssel och skapande | Träffpunkt
Elin och Kattis, från Garnhyllan på Österängen
Mer information
Datum: 14 sep
Tid: 19.00 – 21.00
Kostnad: 60 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Lena Maria, Jönköping
Adress: Brahegatan 46, 553 34 Jönköping
Lena Maria Produktion AB
Telefon: 070-3203077
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsramp

Elin och Kattis, från Garnhyllan på Österängen, kommer och berättar om sin butik och berättar vad som trendar inför hösten! De har också med sig garn och mönster m.m. som du kan köpa denna kväll.

Ta med ditt handarbete och kom hit och umgås! Drop-in från 18.00. Varmt välkommen till en mysig och inspirerande kväll. Det kostar endast 60 kr, i biljetten ingår smörgås, kaka och kaffe/te. Arrangemanget sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

Biljettinformation

Det går bra att köpa sin biljett på dörren också.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Garnhyllan%20g%C3%A4star%20Syjuntan%20hos%20Lena%20Maria&event.desc=Elin%20och%20Kattis%2C%20fr%C3%A5n%20Garnhyllan%20p%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngen%2C%20kommer%20och%20ber%C3%A4ttar%20om%20sin%20butik%20och%20ber%C3%A4ttar%20vad%20som%20trendar%20inf%C3%B6r%20h%C3%B6sten!%20De%20har%20ocks%C3%A5%20med%20sig%20garn%20och%20m%C3%B6nster%20m.m.%20som%20du%20kan%20k%C3%B6pa%20denna%20kv%C3%A4ll.%20&event.text=Ta%20med%20ditt%20handarbete%20och%20kom%20hit%20och%20umg%C3%A5s!%20Drop-in%20fr%C3%A5n%2018.00.%0D%0A%0D%0AVarmt%20v%C3%A4lkommen%20till%20en%20mysig%20och%20inspirerande%20kv%C3%A4ll.%20Det%20kostar%20endast%2060%20kr%2C%20i%20biljetten%20ing%C3%A5r%20sm%C3%B6rg%C3%A5s%2C%20kaka%20och%20kaffe%2Fte.%0D%0A%0D%0AArrangemanget%20sker%20i%20samarbete%20med%20studief%C3%B6rbundet%20Bilda.&event.categories=pyssel-skapande%2Ckonst%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Brahegatan%2046&event.postNumber=55334&event.placeName=Lena%20Maria&event.id=3859b49d-2194-4842-b3bc-191a93e47f17&event.imageAltText=Elin%20och%20Kattis%2C%20fr%C3%A5n%20Garnhyllan%20p%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngen&event.activity=&organizer.name=Lena%20Maria%20Produktion%20AB&organizer.tel=0703203077&organizer.email=info%40lenamaria.com&organizer.link=&applier.name=Lena%20Maria%20Vendelius&applier.tel=0703203077&applier.email=lenamaria%40lenamaria.com&ticket.desc=Det%20g%C3%A5r%20bra%20att%20k%C3%B6pa%20sin%20biljett%20p%C3%A5%20d%C3%B6rren%20ocks%C3%A5.&ticket.price=60&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljett%3A&smLink2Name=Andra%20happenings%20hos%20Lena%20Maria&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Flenamaria.simplero.com%2Fpurchase%2F160392-Garnhyllan-gastar-Syjuntan%2Fprice%2F519962-simple-price&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.lenamaria.com%2Fhappenings&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e81ff97&date.startDates=1663174800000&date.endDates=1663182000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81ffa2/1663053653861/eventimage.jpg