Ginger - en rödhårig krogshow

local_offer
Teater
Ginger
Mer information
Datum: 12 apr
Tid: 17.30 – 18.30
Kostnad: 260 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

En show om allt du inte visste att du behövde veta om rödhåriga. Är du rödhårig? Känner du en rödhårig? Eller har du kanske sett en rödhårig?

Med självupplevda historier, sångnummer, sketcher, frågesport och skarpa djupdykningar tar Katarina Krogh och Rebecca Kaneld med dig på en resa i de rödhårigas universum. Är rödhåriga mer aggressiva, kåta och solkänsliga? Är det sant att rödhåriga inte har någon själ? Eller är det kanske så att rödhåriga blir vampyrer på natten, är heta sexmissbrukare eller helt enkelt är klassens tönt? Vad är fakta och vad är myt? Vad innebär det egentligen att vara rödhårig?

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Ginger%20-%20en%20r%C3%B6dh%C3%A5rig%20krogshow&event.desc=En%20show%20om%20allt%20du%20inte%20visste%20att%20du%20beh%C3%B6vde%20veta%20om%20r%C3%B6dh%C3%A5riga.%20%C3%84r%20du%20r%C3%B6dh%C3%A5rig%3F%20K%C3%A4nner%20du%20en%20r%C3%B6dh%C3%A5rig%3F%20Eller%20har%20du%20kanske%20sett%20en%20r%C3%B6dh%C3%A5rig%3F%20&event.text=Med%20sj%C3%A4lvupplevda%20historier%2C%20s%C3%A5ngnummer%2C%20sketcher%2C%20fr%C3%A5gesport%20och%20skarpa%20djupdykningar%20tar%20Katarina%20Krogh%20och%20Rebecca%20Kaneld%20med%20dig%20p%C3%A5%20en%20resa%20i%20de%20r%C3%B6dh%C3%A5rigas%20universum.%0D%0A%0D%0A%C3%84r%20r%C3%B6dh%C3%A5riga%20mer%20aggressiva%2C%20k%C3%A5ta%20och%20solk%C3%A4nsliga%3F%20%C3%84r%20det%20sant%20att%20r%C3%B6dh%C3%A5riga%20inte%20har%20n%C3%A5gon%20sj%C3%A4l%3F%20Eller%20%C3%A4r%20det%20kanske%20s%C3%A5%20att%20r%C3%B6dh%C3%A5riga%20blir%20vampyrer%20p%C3%A5%20natten%2C%20%C3%A4r%20heta%20sexmissbrukare%20eller%20helt%20enkelt%20%C3%A4r%20klassens%20t%C3%B6nt%3F%20Vad%20%C3%A4r%20fakta%20och%20vad%20%C3%A4r%20myt%3F%20Vad%20inneb%C3%A4r%20det%20egentligen%20att%20vara%20r%C3%B6dh%C3%A5rig%3F%0D%0A%0D%0A&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=ed6a047d-25c6-488e-bb02-a2bd5fca0ae4&event.imageAltText=Ginger&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.%20&ticket.price=260&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fginger-en-rodharig-krogshow%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f6897e0&date.startDates=1681313400000&date.endDates=1681317000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6897eb/1672823659398/eventimage.jpg