Girl Picture

local_offer
Festival | Film
En ung tjej står och tittar sig i spegeln med en guldglittrig klänning på galge framför sig.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 14.00 – 16.00
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Originaltitel: Tytöt tytöt tytöt | Regi: Alli Haapasalo | Finland | 2022 | 100 min | från 15 år | drama, komedi | finska | engelsk text

De bästa vännerna Mimmi och Rönkkö älskar att festa och ge sig ut på galna upptåg. Emma däremot har dedikerat hela sitt liv till konståkning och jakten på framgång. När de tre tjejerna möts öppnas nya vägar och möjligheter. Mimmi och Emma upplever den första stora livsomvälvande kärleken medan Rönkkö ger sig ut på jakt efter något helt annat – njutning. Visas i samarbete med Finlandsinstitutet och Finnish Film Foundation. Svensk premiär!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Girl%20Picture&event.desc=Originaltitel%3A%20Tyt%C3%B6t%20tyt%C3%B6t%20tyt%C3%B6t%20%7C%20Regi%3A%20Alli%20Haapasalo%20%7C%20Finland%20%7C%202022%20%7C%0D%0A100%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20drama%2C%20komedi%20%7C%20finska%20%7C%20engelsk%20text&event.text=De%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4nnerna%20Mimmi%20och%20R%C3%B6nkk%C3%B6%20%C3%A4lskar%20att%20festa%20och%20ge%20sig%20ut%20p%C3%A5%20galna%20uppt%C3%A5g.%20Emma%20d%C3%A4remot%20har%20dedikerat%20hela%20sitt%20liv%20till%20konst%C3%A5kning%20och%20jakten%20p%C3%A5%20framg%C3%A5ng.%20N%C3%A4r%20de%20tre%20tjejerna%20m%C3%B6ts%20%C3%B6ppnas%20nya%20v%C3%A4gar%20och%20m%C3%B6jligheter.%20Mimmi%20och%20Emma%20upplever%20den%20f%C3%B6rsta%20stora%20livsomv%C3%A4lvande%0D%0Ak%C3%A4rleken%20medan%20R%C3%B6nkk%C3%B6%20ger%20sig%20ut%20p%C3%A5%20jakt%20efter%20n%C3%A5got%20helt%20annat%20%E2%80%93%20njutning.%20Visas%20i%20samarbete%20med%20Finlandsinstitutet%20och%20Finnish%20Film%20Foundation.%20Svensk%20premi%C3%A4r!&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=6b8ec001-8c10-4a03-9afa-44efc115f8e7&event.imageAltText=En%20ung%20tjej%20st%C3%A5r%20och%20tittar%20sig%20i%20spegeln%20med%20en%20guldglittrig%20kl%C3%A4nning%20p%C3%A5%20galge%20framf%C3%B6r%20sig.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdD2P5gDyzNg&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a25e6c0&date.startDates=1665835200000&date.endDates=1665842400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25e6cb/1662717171207/eventimage.jpg