Godmorgon Jönköping

local_offer
Övrigt
Spira Jönköping
Mer information
Datum: 9 sep
Tid: 07.30 – 09.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Spira , Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Jönköping City
Telefon: 036-105508
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Näringslivsavdelningen välkomnar till frukost och intressanta samtal.

Vad händer i Jönköping? Vi tar tempen på näringslivet i Jönköping. Varje månad lyfter vi fram intressanta gäster, bjuder på frukost och låter vår härliga programledare Håkan Montelius intervjua dem. Den 9 september är första frukostträffen för hösten. Vi startar med mingel, nätverkande och en härlig frukostbuffé i Spiras lokaler kl 07:30. Det är begränsat med platser så säkra din plats idag!

Biljettinformation

Anmäl dig via länken. Glöm inte att ange eventuell specialkost.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Godmorgon%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.desc=N%C3%A4ringslivsavdelningen%20v%C3%A4lkomnar%20till%20frukost%20och%20intressanta%20samtal.&event.text=Vad%20h%C3%A4nder%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%3F%20Vi%20tar%20tempen%20p%C3%A5%20n%C3%A4ringslivet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%20Varje%20m%C3%A5nad%20lyfter%20vi%20fram%20intressanta%20g%C3%A4ster%2C%20bjuder%20p%C3%A5%20frukost%20och%20l%C3%A5ter%20v%C3%A5r%20h%C3%A4rliga%20programledare%20H%C3%A5kan%20Montelius%20intervjua%20dem.%20%0D%0A%0D%0ADen%209%20september%20%C3%A4r%20f%C3%B6rsta%20frukosttr%C3%A4ffen%20f%C3%B6r%20h%C3%B6sten.%20Vi%20startar%20med%20mingel%2C%20n%C3%A4tverkande%20och%20en%20h%C3%A4rlig%20frukostbuff%C3%A9%20i%20Spiras%20lokaler%20kl%2007%3A30.%20%0D%0A%0D%0ADet%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20med%20platser%20s%C3%A5%20s%C3%A4kra%20din%20plats%20idag!&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Spira%20&event.id=4a6ec242-f0fa-47ff-8933-52ab906a90f4&event.imageAltText=Spira%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.activity=&organizer.name=Sven%20Rydell&organizer.tel=036-105508&organizer.email=sven.rydell%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Beata%20Stigmarker&applier.tel=036-105740&applier.email=beata.stigmarker%40jonkoping.se&ticket.desc=Anm%C3%A4l%20dig%20via%20l%C3%A4nken.%20Gl%C3%B6m%20inte%20att%20ange%20eventuell%20specialkost.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Anm%C3%A4l%20dig%20h%C3%A4r&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fevents.magnetevents.com%2FEvent%2Fgodmorgon--jonkoping-48776%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a9fbec&date.startDates=1662701400000&date.endDates=1662706800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a9fbf7/1657535940362/eventimage.jpg