Göteborg Film Festival: Exodus

local_offer
Film
Exodus
Mer information
Datum: 27 jan
Tid: 19.00 – 21.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Varmt välkommen på lokal invigning av Göteborg Film Festival på Folkets Bio Jönköping!

Amal flyr kriget i Syrien och tvingas lägga sitt liv i människosmugglaren Sams händer. Samtidigt är Amal ett åtråvärt byte för den traffickingorganisation som är på ständig jakt efter nya unga flickor att utnyttja och sälja. Sam är den som kan rädda henne från såväl krigets som människohandelns fasor och Amal är den som med sin fantasi och sin lekfullhet kan lätta Sams cyniska sinne, och få honom att göra upp med sitt förflutna.

Biljettinformation

Köp biljett via vår hemsida eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=G%C3%B6teborg%20Film%20Festival%3A%20Exodus&event.desc=Varmt%20v%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20lokal%20invigning%20av%20G%C3%B6teborg%20Film%20Festival%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!%0D%0A%0D%0A&event.text=Amal%20flyr%20kriget%20i%20Syrien%20och%20tvingas%20l%C3%A4gga%20sitt%20liv%20i%20m%C3%A4nniskosmugglaren%20Sams%20h%C3%A4nder.%20Samtidigt%20%C3%A4r%20Amal%20ett%20%C3%A5tr%C3%A5v%C3%A4rt%20byte%20f%C3%B6r%20den%20traffickingorganisation%20som%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20st%C3%A4ndig%20jakt%20efter%20nya%20unga%20flickor%20att%20utnyttja%20och%20s%C3%A4lja.%20Sam%20%C3%A4r%20den%20som%20kan%20r%C3%A4dda%20henne%20fr%C3%A5n%20s%C3%A5v%C3%A4l%20krigets%20som%20m%C3%A4nniskohandelns%20fasor%20och%20Amal%20%C3%A4r%20den%20som%20med%20sin%20fantasi%20och%20sin%20lekfullhet%20kan%20l%C3%A4tta%20Sams%20cyniska%20sinne%2C%20och%20f%C3%A5%20honom%20att%20g%C3%B6ra%20upp%20med%20sitt%20f%C3%B6rflutna.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=51dba72d-3621-4dae-a38b-ae5f51459417&event.imageAltText=Exodus&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20via%20v%C3%A5r%20hemsida%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart.&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F601&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6b3dfd2&date.startDates=1674842400000&date.endDates=1674849600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6b3dfdd/1674463171910/eventimage.png