Gratis träning på Kungsporten

local_offer
Hälsocenter
Gymmet
Mer information
Datum: 26 - 30 sep
Tid: 09.30 – 13.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Simson gym
Adress: Kungsängsvägen 25, 561 51
Simson Kungsportens Friskvårdscenter
Telefon: 036-389767
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Välkommen att träna gratis hela veckan hos oss på Simson gym i Kungsporten!

Under bemannade tider kan du träna gratis hela veckan. Gym, utegym, gruppträning och bollsport finns att tillgå. Se Simsongym.se för öppettider. Det finns även ett café i anslutning. Gratis parkering. Buss 2 stannar precis utanför - hållplats Kungsporten.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Gratis%20tr%C3%A4ning%20p%C3%A5%20Kungsporten&event.desc=V%C3%A4lkommen%20att%20tr%C3%A4na%20gratis%20hela%20veckan%20hos%20oss%20p%C3%A5%20Simson%20gym%20i%20Kungsporten!%20&event.text=Under%20bemannade%20tider%20kan%20du%20tr%C3%A4na%20gratis%20hela%20veckan.%20Gym%2C%20utegym%2C%20grupptr%C3%A4ning%20och%20bollsport%20finns%20att%20tillg%C3%A5.%20Se%20Simsongym.se%20f%C3%B6r%20%C3%B6ppettider.%20Det%20finns%20%C3%A4ven%20ett%20caf%C3%A9%20i%20anslutning.%20Gratis%20parkering.%20Buss%202%20stannar%20precis%20utanf%C3%B6r%20-%20h%C3%A5llplats%20Kungsporten.%20&event.categories=h%C3%A4lsocenter&event.city=&event.street=Kungs%C3%A4ngsv%C3%A4gen%2025&event.postNumber=56151&event.placeName=&event.id=94a808b7-6aae-4c9c-9529-de805ac24718&event.imageAltText=Gymmet&event.activity=&organizer.name=Simson%20Kungsportens%20Friskv%C3%A5rdscenter&organizer.tel=036-389767&organizer.email=friskvard%40kungsporten.com&organizer.link=&applier.name=Eric%20Lacabanne&applier.tel=0709323096&applier.email=eric.lacabanne%40kungsporten.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=huskvarna&smLink1Name=Simsongym&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=www.simsongym.se%20&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2525cc8&date.startDates=1664177400000&date.endDates=1664535600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2525cd3/1663144125207/eventimage.jpg