Grymma tider - vårdarbetets sånger

local_offer
Festival | Film
Kvinnliga anställda inom äldrevården står i mörkblå arbetskläder och tittar tomt framåt.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 10.15 – 11.50
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Originaltitel: Armotonta menoa – hoivatyön lauluja | Regi: Susanna Helke | Finland | 2022 | 92 min | från 15 år | dokumentär | finska | svensk text

Med mörk humor utforskar denna prisbelönta dokumentär tillståndet för Finlands äldreomsorg, med anställda som försöker överleva i förhållanden där effektivitet och vinster har blivit de viktigaste värden. Personalens anonyma vittnesmål komponeras till körsång som visar den tuffa vardagen de måste hantera. Det som inte går att prata om – måste sjungas ut! Visas i samarbete med Finlandsinstitutet och Finnish Film Foundation.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Grymma%20tider%20-%20v%C3%A5rdarbetets%20s%C3%A5nger&event.desc=Originaltitel%3A%20Armotonta%20menoa%20%E2%80%93%20hoivaty%C3%B6n%20lauluja%20%7C%20Regi%3A%20Susanna%20Helke%20%7C%0D%0AFinland%20%7C%202022%20%7C%2092%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20dokument%C3%A4r%20%7C%20finska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Med%20m%C3%B6rk%20humor%20utforskar%20denna%20prisbel%C3%B6nta%20dokument%C3%A4r%20tillst%C3%A5ndet%20f%C3%B6r%20Finlands%20%C3%A4ldreomsorg%2C%20med%20anst%C3%A4llda%20som%20f%C3%B6rs%C3%B6ker%20%C3%B6verleva%20i%20f%C3%B6rh%C3%A5llanden%0D%0Ad%C3%A4r%20effektivitet%20och%20vinster%20har%20blivit%20de%20viktigaste%20v%C3%A4rden.%20Personalens%20anonyma%20vittnesm%C3%A5l%20komponeras%20till%20k%C3%B6rs%C3%A5ng%20som%20visar%20den%20tuffa%20vardagen%20de%20m%C3%A5ste%20hantera.%20Det%20som%20inte%20g%C3%A5r%20att%20prata%20om%20%E2%80%93%20m%C3%A5ste%20sjungas%20ut!%20Visas%20i%20samarbete%20med%20Finlandsinstitutet%20och%20Finnish%20Film%20Foundation.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=ddd2766e-5045-4234-a36c-ed9effac4207&event.imageAltText=Kvinnliga%20anst%C3%A4llda%20inom%20%C3%A4ldrev%C3%A5rden%20st%C3%A5r%20i%20m%C3%B6rkbl%C3%A5%20arbetskl%C3%A4der%20och%20tittar%20tomt%20fram%C3%A5t.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer%20(trailern%20har%20ej%20text)&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi2Evla-uYmI&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a25e76c&date.startDates=1665735300000&date.endDates=1665741000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25e777/1662717884667/eventimage.jpg