Guidad konstvandring

local_offer
Guidning
Jan Carleklev lyssnar på ett träd
Mer information
Datum: 28 sep
Tid: 15.00 – 16.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Österängens Konsthall, Jönköping
Adress: Birkagatan 8, 554 65 Jönköping
Österängens Konsthall
Telefon: 070-8672120
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Följ med på en guidad konstvandring och upplev verken i skulpturparken på Österängen.

Vandringen äger rum under träden på Österängen och tar ca 1,5 timme och avslutas med litet fika i vår kolonilott-och skogsträdgård. Hela aktiviteten äger rum utomhus och är en del av hälsoveckan. Samling: Utanför Österängens Konsthall kl. 15.00 Kostnad: GRATIS Föranmälan: Krävs ej, större grupper ombeds kontakta konsthallen på info@osterangenskonsthall.se Kontakt: Melina Pollack (melina.pollack@osterangenskonsthall.se)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=GUIDAD%20KONSTVANDRING%20&event.desc=F%C3%96LJ%20MED%20P%C3%85%20EN%20GUIDAD%20KONSTVANDRING%20OCH%20UPPLEV%20VERKEN%20I%20SKULPTURPARKEN%20P%C3%85%20%C3%96STER%C3%84NGEN.&event.text=Vandringen%20%C3%A4ger%20rum%20under%20tr%C3%A4den%20p%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngen%20och%20tar%20ca%201%2C5%20timme%20och%20avslutas%20med%20litet%20fika%20i%20v%C3%A5r%20kolonilott-och%20skogstr%C3%A4dg%C3%A5rd.%0D%0A%0D%0AHela%20aktiviteten%20%C3%A4ger%20rum%20utomhus%20och%20%C3%A4r%20en%20del%20av%20h%C3%A4lsoveckan.%0D%0A%0D%0ASamling%3A%20Utanf%C3%B6r%20%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall%20kl.%2015.00%0D%0A%0D%0AKostnad%3A%20GRATIS%0D%0A%0D%0AF%C3%B6ranm%C3%A4lan%3A%20Kr%C3%A4vs%20ej%2C%20st%C3%B6rre%20grupper%20ombeds%20kontakta%20konsthallen%20p%C3%A5%20info%40osterangenskonsthall.se%0D%0A%0D%0AKontakt%3A%20Melina%20Pollack%20(melina.pollack%40osterangenskonsthall.se)&event.categories=guidning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%208&event.postNumber=55465&event.placeName=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&event.id=ee410ae0-e955-47b6-b460-4b5609a39c99&event.imageAltText=Jan%20Carleklev%20lyssnar%20p%C3%A5%20ett%20tr%C3%A4d&event.activity=&organizer.name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&organizer.tel=%200708%2067%2021%2020&organizer.email=info%40osterangenskonsthall.se&organizer.link=&applier.name=Melina%20Pollack%20&applier.tel=0766278386&applier.email=melina.pollack%40osterangenskonsthall.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall%20Event&smLink2Name=Facebookevent&smLink3Name=&smLink1Address=http%3A%2F%2Fosterangenskonsthall.se%2Fevenemang%2Fguidad-konstvandring%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F3xQlSCT8Z&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a254c8a1&date.startDates=1664370000000&date.endDates=1664375400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a254c8ac/1663847468437/eventimage.jpg