Håll Jönköping Rent

local_offer
Övrigt
Jönköping city Håll Jönköping Rent
Mer information
Datum: 17 sep
Tid: 10.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rådhusparken, Jönköping
Adress: Rådhusparken 1, 553 16 Jönköping
Jönköping city
Telefon: 036-164074
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Var med när hela Sverige plockar skräp! Hjälp till att plocka skräp i Jönköping city och var med på våra aktiviteter under dagen. Det finns fina priser att vinna för både skräpplockare och deltagare.

Lördag den 17 september plockar hela Sverige skräp under "Håll Sverige rent"-dagen. Kom till Rådhusparken och hämta ditt skräpplockarkit, delta i någon av våra tävlingar (med fina priser!), kolla in sopbilen från June avfall och miljö, skapa konst från plastskräp med Keep Jkpg clean, se hur Jönköping energi gör energi från avfall, fiska med magneter i kanalen med sportfiskarna Jönköping. Våra maskotar är på plats och delar ut överraskningar och Kulturskolan bjuder på härlig musik från scen!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%A5ll%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Rent&event.desc=Var%20med%20n%C3%A4r%20hela%20Sverige%20plockar%20skr%C3%A4p!%20Hj%C3%A4lp%20till%20att%20plocka%20skr%C3%A4p%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20city%20och%20var%20med%20p%C3%A5%20v%C3%A5ra%20olika%20aktiviteter%20under%20dagen.%20Det%20finns%20fina%20priser%20att%20vinna%20f%C3%B6r%20b%C3%A5de%20skr%C3%A4pplockare%20och%20delta&event.text=L%C3%B6rdag%20den%2017%20september%20plockar%20hela%20Sverige%20skr%C3%A4p%20under%20%22H%C3%A5ll%20Sverige%20rent%22-dagen.%20Kom%20till%20R%C3%A5dhusparken%20och%20h%C3%A4mta%20ditt%20skr%C3%A4pplockarkit%2C%20delta%20i%20n%C3%A5gon%20av%20v%C3%A5ra%20t%C3%A4vlingar%20(med%20fina%20priser!)%2C%20kolla%20in%20sopbilen%20fr%C3%A5n%20June%20avfall%20och%20milj%C3%B6%2C%20skapa%20konst%20fr%C3%A5n%20plastskr%C3%A4p%20med%20%0D%0AKeep%20Jkpg%20clean%2C%20se%20hur%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20energi%20g%C3%B6r%20energi%20fr%C3%A5n%20avfall%2C%20fiska%20med%20magneter%20i%20kanalen%20med%20sportfiskarna%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%20%0D%0AV%C3%A5ra%20maskotar%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20plats%20och%20delar%20ut%20%C3%B6verraskningar%20och%20Kulturskolan%20bjuder%20p%C3%A5%20h%C3%A4rlig%20musik%20fr%C3%A5n%20scen!%20&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=R%C3%A5dhusparken%201&event.postNumber=553%2016&event.placeName=R%C3%A5dhusparken&event.id=16b5e828-a5b6-44f0-b50c-d1935cbbde2e&event.imageAltText=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20city%20H%C3%A5ll%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Rent&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20city&organizer.tel=036164074&organizer.email=info%40jonkopingcity.com&organizer.link=&applier.name=Kristoffer%20Johansson&applier.tel=0709699181&applier.email=kristoffer%40jonkopingcity.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A5ll%20Sverige%20rent&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20city&smLink3Name=Keep%20Jkpg%20Clean&smLink1Address=https%3A%2F%2Fhsr.se%2Fevent%2Fhela-jonkoping-plockar-skrap-2022&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkopingcity.com%2Fevents%2Fhall-sverige-rent-dagen_2022&smLink3Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F2a1Ptbug0&id=5.6ee7976518311c203e8d82c&date.startDates=1663401600000&date.endDates=1663416000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8d837/1662714011740/eventimage.png