Halloweendisco på Stråga

local_offer
Lovaktivitet
Affisch Halloween Disco
Mer information
Datum: 4 nov
Tid: 18.30 – 22.00
Kostnad: 20 kr
Ålder: 10–12 år
Plats: Stråga fritidsgård, Jönköping
Adress: Strågatan 1, 554 73 Jönköping
Kultur och fritidsförvaltningen avd. Ung Fritid
Telefon: 036-106020
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Halloweendisco på höstlovet - för dig på mellanstadiet.!

Välkommen till Halloweendisco! Kom gärna utklädd till något läskigt! Bästa kostym vinner ett pris! Dansa, handla i kiosken och var med i roliga lekar och tävlingar! Hoppas vi ses!! När: 4 november. Tid: 18.30-22.00. Var: Stråga Fritidsgård. Kostnad: 20 kronor. OBS! Endast kontanter.

Biljettinformation

Inget förköp, endast entré, kontant betalning.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Halloween%20disco&event.desc=Halloween%20disco%20p%C3%A5%20h%C3%B6stlovet%20p%C3%A5%20Str%C3%A5ga%20fritidsg%C3%A5rd.%20%0D%0AF%C3%B6r%20dig%20p%C3%A5%20mellanstadiet!%0D%0AN%C3%A4r%3A%204%20november%0D%0ATid%3A%2018%3A30-22%3A00%0D%0AKostnad%3A%2020%20kronor%20OBS%20endast%20kontanter%0D%0AVar%3A%20Str%C3%A5ga%20Fritidsg%C3%A5rd&event.text=V%C3%A4lkommen%20till%20Halloween%20disco%20p%C3%A5%20Str%C3%A5ga%20fritidsg%C3%A5rd%20p%C3%A5%20H%C3%B6stlovet!!%0D%0AF%C3%B6r%20dig%20p%C3%A5%20mellanstadiet!%0D%0AN%C3%A4r%3A%204%20november%0D%0ATid%3A%2018%3A30-22%3A00%0D%0AVart%3A%20Str%C3%A5ga%20Fritidsg%C3%A5rd%0D%0AKostnad%3A%2020%20kronor%20OBS%20endast%20kontanter%0D%0AKom%20g%C3%A4rna%20utkl%C3%A4dd%20till%20n%C3%A5got%20l%C3%A4skigt!%20B%C3%A4sta%20kostym%20vinner%20ett%20pris!%0D%0ADansa%2C%20handla%20i%20kiosken%20och%20va%20med%20i%20roliga%20lekar%20och%20t%C3%A4vlingar!%0D%0AHoppas%20vi%20ses!!&event.categories=lovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Str%C3%A5gatan%201&event.postNumber=55473&event.placeName=Str%C3%A5ga%20fritidsg%C3%A5rd&event.id=a965522b-9df9-40ea-bd9c-007fa45060c8&event.imageAltText=Affisch%20Halloween%20Disco&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen%20avd.%20Ung%20Fritid&organizer.tel=036-106020&organizer.email=lo.forsgren%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Lo%20Forsgren&applier.tel=036-106020&applier.email=lo.forsgren%40jonkoping.se&ticket.desc=Inget%20f%C3%B6rk%C3%B6p%2C%20endast%20entr%C3%A9%2C%20kontant%20betalning.%20&ticket.price=20&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7928948&date.startDates=1667583000000&date.endDates=1667595600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7928954/1665664813884/eventimage.jpg