Halloween-mys på Ödlan

local_offer
Familj | Föreläsning | Natur | Pyssel och skapande | Workshop
Välkomna till oss på Ödlan!
Mer information
Datum: 31 okt
Tid: 16.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: Kvarteret Ödlan, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-106696
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Tycker du Halloween är mysig, men vill helst inte bli alltför skrämd utan mest pyssla och hitta på roliga saker? Välkomna på en lagom läskig Halloweenfest för barn i alla åldrar!

Under eftermiddagen & kvällen finns möjlighet att pyssla, göra halloweendekorationer, bygga din egen fladdermusholk, gå mysig tipspromenad, bli ansiktsmålad i halloweentema och mycket mer!Visste du förresten att Kvarteret Ödlan är en nationell forskningsstation för fladdermöss? Vi återinviger vår fladdermus-utställning, och vår inbjudna expert berättar allt spännande som finns att veta om dem.Vi bjuder dessutom på årets sista grillning med gratis vegetarisk korv & fika.

Biljettinformation

Gratis för alla, inga aktiviteter under kvällen kostar något.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Halloween-Mys%20p%C3%A5%20%C3%96dlan&event.desc=Tycker%20du%20Halloween%20%C3%A4r%20mysig%2C%20men%20vill%20helst%20inte%20bli%20alltf%C3%B6r%20skr%C3%A4md%20utan%20mest%20pyssla%20och%20hitta%20p%C3%A5%20roliga%20saker%3F%0D%0AV%C3%A4lkomna%20p%C3%A5%20en%20lagom%20l%C3%A4skig%20Halloweenfest%20f%C3%B6r%20barn%20i%20alla%20%C3%A5ldrar!%0D%0A&event.text=Under%20eftermiddagen%20%26%20kv%C3%A4llen%20finns%20m%C3%B6jlighet%20att%20pyssla%2C%20g%C3%B6ra%20halloweendekorationer%2C%20bygga%20din%20egen%20fladdermusholk%2C%20g%C3%A5%20mysig%20tipspromenad%2C%20bli%20ansiktsm%C3%A5lad%20i%20halloweentema%20och%20mycket%20mer!%0D%0A%0D%0AVisste%20du%20f%C3%B6rresten%20att%20Kvarteret%20%C3%96dlan%20%C3%A4r%20en%20nationell%20forskningsstation%20f%C3%B6r%20fladderm%C3%B6ss%3F%20Vi%20%C3%A5terinviger%20v%C3%A5r%20fladdermus-utst%C3%A4llning%2C%20och%20v%C3%A5r%20inbjudna%20expert%20ber%C3%A4ttar%20allt%20sp%C3%A4nnande%20som%20finns%20att%20veta%20om%20dem.%0D%0A%0D%0AVi%20bjuder%20dessutom%20p%C3%A5%20%C3%A5rets%20sista%20grillning%20med%20gratis%20vegetarisk%20korv%20%26%20fika.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Cfamilj%2Cpyssel-skapande%2Cnatur%2Cworkshop&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=553%2002&event.placeName=Kvarteret%20%C3%96dlan&event.id=e766b099-bb73-4853-84f8-a4f524bb5d91&event.imageAltText=V%C3%A4lkomna%20till%20oss%20p%C3%A5%20%C3%96dlan!&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-106696&organizer.email=martin.ahlberg%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Martin%20Ahlberg&applier.tel=036106696&applier.email=martin.ahlbreg%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis%20f%C3%B6r%20alla%2C%20inga%20aktiviteter%20under%20kv%C3%A4llen%20kostar%20n%C3%A5got.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=L%C3%A4nk%20till%20facebookevenemang&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F627457625663434%3Fref%3Dnewsfeed&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e795ba78&date.startDates=1667228400000&date.endDates=1667242800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e795ba84/1666596665850/eventimage.jpg