Halloween på Kulturskolan

local_offer
Barnaktiviteter
Orange pumpa med urskurna ögon, näsa och tänder. Inne i pumpan och i bakgrunder ryker det.
Mer information
Datum: 22 okt
Tid: 15.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år
Plats: Tändsticksområdet, Jönköping
Adress: Västra Storgatan 34 Jönköping
Kulturskolan i Jönköping
Telefon: 070-5327481
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Kulturskolan släpper spöken, pumpor och en och annan zombie fria en gång om året. Nu är den dagen snart här!

Rysligt roligt men rysligt läskigt när Kulturskolan arrangerar Halloween. Spökrunda (från 7 år), musik, filmvisning och gatuteater står på programmet. Regelbundna insläpp till spökrundan men tänk på att det kan bli köbildning. Vågar du?

Biljettinformation

Ingen biljett behövs

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Halloween%20p%C3%A5%20Kulturskolan&event.desc=Kulturskolan%20sl%C3%A4pper%20sp%C3%B6ken%2C%20pumpor%20och%20en%20och%20annan%20zombie%20fria%20en%20g%C3%A5ng%20om%20%C3%A5ret.%20Nu%20%C3%A4r%20den%20dagen%20snart%20h%C3%A4r!&event.text=Rysligt%20roligt%20men%20rysligt%20l%C3%A4skigt%20n%C3%A4r%20Kulturskolan%20arrangerar%20Halloween.%20Sp%C3%B6krunda%20(fr%C3%A5n%207%20%C3%A5r)%2C%20musik%2C%20filmvisning%20och%20gatuteater%20st%C3%A5r%20p%C3%A5%20programmet.%20Regelbundna%20insl%C3%A4pp%20till%20sp%C3%B6krundan%20men%20t%C3%A4nk%20p%C3%A5%20att%20det%20kan%20bli%20k%C3%B6bildning.%20V%C3%A5gar%20du%3F&event.categories=barnaktiviteter&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=V%C3%A4stra%20Storgatan%2034&event.postNumber=&event.placeName=T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det&event.id=e307812a-01b2-494e-8084-cd046afc5b82&event.imageAltText=Orange%20pumpa%20med%20urskurna%20%C3%B6gon%2C%20n%C3%A4sa%20och%20t%C3%A4nder.%20Inne%20i%20pumpan%20och%20i%20bakgrunder%20ryker%20det.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturskolan%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=070-532%2074%2081&organizer.email=cecilia.friden1%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Jennie%20Ahlin%20Hoffner&applier.tel=036-105602&applier.email=jennie.ahlin-hoffner%40jonkoping.se&ticket.desc=Ingen%20biljett%20beh%C3%B6vs&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=6-9,10-12,13-15&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7949bb&date.startDates=1666443600000&date.endDates=1666458000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7949c7/1664979682989/eventimage.jpg