Häng med Residenset till Skate SM i Växjö

local_offer
Övrigt
fötter på en skatebräda
Mer information
Datum: 10 - 11 dec
Tid: 12.00 – 20.00
Kostnad: 100 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+
Plats: Jönköping, Jönköping
Adress: KFUM, Huskvarnavägen 38, 554 54 Jönköping
Residenset
Telefon: 036-103892
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Häng med oss på Residenset till Skate SM 2022 i Växjö

Skate SM i street hålls i VXOSK8 nyrenoverade skatehall i Växjö. Vill du hänga med oss med buss från KFUM den 10 och 11 december så anmäl dig snabbt som ögat till oss på Residenset. Resan kostar 100 kr för båda dagarna och inkluderar inträde. Vill du vara med och tävla går det bra att anmäla dig på plats och vill du bara titta så går det också utmärkt.

Biljettinformation

Anmäl dig genom att skicka ett mail med namn, adress, ålder och ditt telefonnummer till kulturgardenjkpg@gmail.com. Har du frågor kring eventet går det också bra att maila.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%A4ng%20med%20Residenset%20till%20Skate%20SM%20i%20V%C3%A4xj%C3%B6&event.desc=H%C3%A4ng%20med%20oss%20p%C3%A5%20Residenset%20till%20Skate%20SM%202022%20i%20V%C3%A4xj%C3%B6%20&event.text=Skate%20SM%20i%20street%20h%C3%A5lls%20i%20VXOSK8%20nyrenoverade%20skatehall%20i%20V%C3%A4xj%C3%B6.%20Vill%20du%20h%C3%A4nga%20med%20oss%20med%20buss%20fr%C3%A5n%20KFUM%20den%2010%20och%2011%20december%20s%C3%A5%20anm%C3%A4l%20dig%20snabbt%20som%20%C3%B6gat%20till%20oss%20p%C3%A5%20Residenset.%20Resan%20kostar%20100kr%20f%C3%B6r%20b%C3%A5da%20dagarna%20och%20inkluderar%20intr%C3%A4de.%20Vill%20du%20vara%20med%20och%20t%C3%A4vla%20g%C3%A5r%20det%20bra%20att%20anm%C3%A4la%20dig%20p%C3%A5%20plats%20och%20vill%20du%20bara%20titta%20s%C3%A5%20g%C3%A5r%20det%20ocks%C3%A5%20utm%C3%A4rkt.%20&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=KFUM%2C%20Huskvarnav%C3%A4gen%2038&event.postNumber=55454&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=937a5962-9c45-47b3-9c99-669feddd9af1&event.imageAltText=Orange%20och%20vit%20bild%20med%20texten%20skate%20sm&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Residenset&organizer.tel=036103892&organizer.email=kuturgardenjkpg%40gmail.com&organizer.link=&applier.name=Annefrid%20Sj%C3%B6man&applier.tel=036103892&applier.email=annefrid.sjoman%40jonkoping.se&ticket.desc=Anm%C3%A4l%20dig%20genom%20att%20skicka%20ett%20mail%20med%20namn%2C%20adress%2C%20%C3%A5lder%20och%20ditt%20telefonnummer%20till%20kulturgardenjkpg%40gmail.com.%20Har%20du%20fr%C3%A5gor%20kring%20eventet%20g%C3%A5r%20det%20ocks%C3%A5%20bra%20att%20maila.%20&ticket.price=100&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=6-9,10-12,13-15,16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=VXOSK8&smLink2Name=Residenset&smLink3Name=Skate%20SM%20V%C3%A4xj%C3%B6%202022&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.vxosk8.com%2Fanl%25C3%25A4ggningar%2Ffl%25C3%25A4kten-v%25C3%25A4xj%25C3%25B6-skatehall&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fmotesplatserochfritidsgardar%2Ffritidsgardarmotesplatserforunga%2Fresidensetungdomenshus.4.74fef9ab15548f0b8001539.html&smLink3Address=https%3A%2F%2Fsverigesskateboardforbund.se%2F2022%2F09%2F16%2Fnyheter-tavling%2F&id=5.6751acba183a2e89e796681a,5.6751acba183a2e89e796682b&date.startDates=1670670000000,0&date.endDates=1670785200000,0&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7966837/1666792115998/eventimage.jpg