Hbtqi-personers livsvillkor i Jönköping

local_offer
Föreläsning | HBTQI
Fyra bilder visas samtidigt. Bild 1 visar händer som stäcker sig upp mot två prideflaggor. Bild två visar två personer och pratar vid en cykel. Bild tre visar händerna på två personer som sitter och dricker ur varsin mugg. Bild fyra visar två personer som utför trädgårdsarbete. Under bilderna finns texten Hbtqi-personers livsvillkor i Jönköpings län.
Mer information
Datum: 29 nov
Tid: 17.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Teaterbion Kulturhuset
Adress: Svavelsticksgränd 7
Josefin Andersson
Telefon: 010-2236464
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning Rullstolsramp

Välkommen på seminariet Hbtqi-personers livsvillkor i Jönköpings län

Hur ser livskvaliteten ut för hbtqi-personer i Jönköpings län? Vad för skillnader finns i livsvillkoren för dem som bor i städer och på landsbygden? Jönköpings kommun, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder in till två seminarium om hbtqi-personers livsvillkor i Jönköpings län. Vid seminariet kommer även forskning och levda erfarenheter presenteras. Seminariet avslutas med ett panelsamtal med representanter från civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och akademin.

Biljettinformation

Seminariet är kostnadsfritt och anmälan sker via Länsstyrelsen i Jönköpings läns hemsida. Länk finns nedan.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  29 nov
  Tid:
  13.30 – 16.00
  Plats:
  Teaterbion Kulturhuset

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Hbtqi-personers%20livsvillkor%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.desc=V%C3%A4lkommen%20p%C3%A5%20seminariet%20Hbtqi-personers%20livsvillkor%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%0D%0A&event.text=Hur%20ser%20livskvaliteten%20ut%20f%C3%B6r%20hbtqi-personer%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%3F%20Vad%20f%C3%B6r%20skillnader%20finns%20i%20livsvillkoren%20f%C3%B6r%20dem%20som%20bor%20i%20st%C3%A4der%20och%20p%C3%A5%20landsbygden%3F%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%2C%20Region%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20och%20L%C3%A4nsstyrelsen%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20bjuder%20in%20till%20tv%C3%A5%20seminarium%20om%20hbtqi-personers%20livsvillkor%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n.%20%0D%0A%0D%0AVid%20seminariet%20kommer%20%C3%A4ven%20forskning%20och%20levda%20erfarenheter%20presenteras.%20Seminariet%20avslutas%20med%20ett%20panelsamtal%20med%20representanter%20fr%C3%A5n%20civilsamh%C3%A4lle%2C%20n%C3%A4ringsliv%2C%20offentlig%20sektor%20och%20akademin.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Chbtqi&event.city=&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%207&event.postNumber=&event.placeName=Teaterbion%20Kulturhuset&event.id=814d0b53-9394-4934-946b-6111d3f91959&event.imageAltText=Fyra%20bilder%20visas%20samtidigt.%20Bild%201%20visar%20h%C3%A4nder%20som%20st%C3%A4cker%20sig%20upp%20mot%20tv%C3%A5%20prideflaggor.%20Bild%20tv%C3%A5%20visar%20tv%C3%A5%20personer%20och%20pratar%20vid%20en%20cykel.%20Bild%20tre%20visar%20h%C3%A4nderna%20p%C3%A5%20tv%C3%A5%20personer%20som%20sitter%20och%20dricker%20ur%20varsin%20mugg.%20Bild%20fyra%20visar%20tv%C3%A5%20personer%20som%20utf%C3%B6r%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdsarbete.%20Under%20bilderna%20finns%20texten%20Hbtqi-personers%20livsvillkor%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n.%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Josefin%20Andersson&organizer.tel=%20010-223%2064%2064&organizer.email=josefin.f.andersson%40lansstyrelsen.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Hagstr%C3%B6m&applier.tel=036-102552&applier.email=josefin.hagstrom%40jonkoping.se&ticket.desc=Seminariet%20%C3%A4r%20kostnadsfritt%20och%20anm%C3%A4lan%20sker%20via%20L%C3%A4nsstyrelsen%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4ns%20hemsida.%20L%C3%A4nk%20finns%20nedan.&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning,handikapptoalett,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=F%C3%B6r%20mer%20information%20och%20anm%C3%A4lan&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fjonkoping%2Fom-oss%2Fkalender%2Fkalenderhandelser---jonkoping%2F2022-10-27-seminarium-hbtqi-personers-livsvillkor-i-jonkopings-lan.html&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e314da,5.274aae2018432944d2e314e8&date.startDates=1669725000000,1669739400000&date.endDates=1669734000000,1669746600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e314f3/1668173339712/eventimage.jpg